W żarnowskich szkołach uhonorowano najlepszych turystów

Dodano: niedziela, 29 czerwca 2014

Podobnie jak w ubiegłym roku, w związku z zakończeniem roku szkolnego 2013/ 2014, Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie wyróżnił najbardziej aktywnych turystów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarnowie. Dyplom i tytuł „Najlepszy turysta SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie” w br. szkolnym uzyskały Aleksandra Góralska i Klaudia Gołąb, a w Gimnazjum – Dominika Ciszek. Oprócz w/w dyplomy „Za aktywny udział w imprezach turystyczno – krajoznawczych” otrzymali uczniowie SP  Magdalena Fidelus, Julia Grzybowska, Izabela Mieszczankowska, Kinga Nowak i Weronika Smardzewska, Mateusz Fidelus i Miłosz Polak. Wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce w dwóch kolejnych dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku. W Gimnazjum takie same wyróżnienia otrzymali Karolina Kania, Natalia Brzozowicz, Mateusz Kubiszewski i Erwin Miśkiewicz. Podstawą do wyróżnienia był udział w imprezach turystyczno – krajoznawczych, organizowanych przez PTTK w Żarnowie od początku września  2013 do końca czerwca 2014r. Najlepsi turyści nie opuścili żadnej imprezy. W porządku chronologicznym były to: Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Przedborskich Borów”, Rajd Niepodległości, Żarnowski Rajd z Mikołajem, a następnie w kolejności Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, „Pierwszy Dzień Wiosny”, Rajd „Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala”, „Brzegiem Pilicy”, Rajd Polsko- Słowacki i XXII Lekcja Historii w Terenie – rajd organizowany wspólnie z IPN w Łodzi.

Imprezy – oprócz funkcji rekreacyjnej – mają zawsze aspekt edukacyjny, a na zakończenie odbywają się konkursy wiedzy krajoznawczej, historycznej czy przyrodniczej zależnie od tematyki rajdu. Dzieci i młodzież byli też uczestnikami Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”, wyjeżdżali do Łodzi na Międzynarodowe Targi Turystyczne, brali udział w obchodach Światowego Dnia Turystyki w Zgierzu, Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” i w X Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrzegu. W Oddziale PTTK w Żarnowie ponad połowę członków stanowią dzieci i młodzież szkolna , a wśród nich znajduje się duża grupa uczniów klas I- III. Na załączonej fotografii widać część najaktywniejszych turystów z najmłodszych klas SP w Żarnowie, a obok nich dyrektorkę Marię Grzybowską i opiekunkę szkolnego klubu PTTK Barbarę Dukat.

Warto nadmienić, że we wrześniu 2014 roku, Oddział PTTK w Żarnowie zorganizuje „Rodzinny rajd wokół Żarnowa”, wpisujący się w ustanowione przez Zarząd Główny PTTK tegoroczne hasło programowe „Turystyka łączy pokolenia”. Przewidujemy w nim udział turystów z różnych grup wiekowych, w tym dzieci, rodziców i dziadków .

Włodzimierz Szafiński