Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: niedziela, 03 stycznia 2016

Informujemy, iż od początku stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy przy ul. Opoczyńskiej 5 funkcjonować będą: Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur w każdy poniedziałek (pok. nr 22 parter) od godz. 900 pełnić będzie policjant – dzielnicowy, wyznaczony do realizacji swoich zadań służbowych w rejonie Gminy Żarnów oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, gdzie również w poniedziałki (pokój nr 5, I piętro) w godz. 900-1300 będzie można uzyskać darmową pomoc prawną.

Powstanie Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów jest wynikiem porozumienia zawartego w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Opocznie inspektorem Markiem Grzegory-Roróg a Wójtem Gminy Żarnów dr Krzysztofem Nawrockim, przy współpracy z Komendantem Komisariatu Policji w Paradyżu podinspektorem Wojciechem Dworakiem.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie możliwości bieżącego kontaktu lokalnej społeczności z realizującymi zadania służbowe na danym terenie policjantami. Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek z wyjątkiem dni świątecznych, ustawowo wolnych od służby i pracy. Godzinę rozpoczęcia dyżuru ustala się na godzinę 900, a zakończenia w zależności od potrzeb.

Nieodpłatna pomoc prawna natomiast jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych już od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnione osoby będą mogły otrzymać pomoc w zakresie m.in.: sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, uzyskają informację o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach. Adwokat lub radca prawny wskaże nam ponadto sposób rozwiązania problemu prawnego, a także pomoże w sporządzeniu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy…

grafika2-1