Ważna informacja dotycząca stawek za odpady komunalne w Gminie Żarnów

Dodano: niedziela, 01 października 2017

Rada Gminy Żarnów w dniu 01.09.2017 r. podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. NOWE STAWKI  na podstawie  Uchwały  Rady Gminy Żarnów Nr XXXI/247/2017 z dnia 01 września 2017 roku obowiązują od 1.10.2017 r. i wynoszą:        

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto  informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Ww. opłatę można wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Żarnów (69 8973 0003 0080 0800 0257 0002) lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 800 do 1400.Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów www.bip.zarnow.eu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
File Format Doc-64x64 File Format Docx-64x64 File Format Pdf-64x64