Zakup nowej koparko-ładowarki przez Gminę Żarnów

Dodano: poniedziałek, 02 października 2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dnia 06 września 2017 roku, Gmina Żarnów zakupiła nową koparko-ładowarkę JCB wraz z osprzętem do Urzędu Gminy.

Zakupienie sprzętu było możliwe dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn.: ,,Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów”

Wartość ogólna zadania: 448 950,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 414 934,00 zł

Nowa koparko – ładowarka to kolejna inwestycja w Gminie Żarnów. Założeniem władz  jest podejmowanie działań mających na celu rozwój Gminy i dobro jej mieszkańców.

Zakupiony sprzęt przyniesie wiele  korzyści dla gminy . W głównej mierze wykorzystywany będzie do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich konserwacji. Będzie również pomocny między innymi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz podczas odmulania i czyszczenia rowów. W miarę potrzeb sprzęt wykorzystywany będzie do realizacji zadań związanych z budową i remontem dróg gminnych. Nowa maszyna dzięki swej wszechstronności z pewnością ułatwi i usprawni pracę pracownikom Gminy Żarnów.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl