Ważna informacja dotycząca stawek za odpady komunalne w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 02 lutego 2015

Rada Gminy Żarnów w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady  komunalne. Nowe stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku obowiązują od 1 lutego 2015 r. i wynoszą:

Gospodarstwo domowe do 2 osób – 12 zł miesięcznie
Gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 17 zł miesięcznie
Gospodarstwo domowe od 6 osób i powyżej – 22 zł miesięcznie

Stawka opłat za odpady niesegregowane – 25 zł miesięcznie od gospodarstwa

W związku ze zmianą stawek opłat za odpady komunalne mieszkańcy Gminy zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji. Termin złożenia korekty deklaracji upływa dnia 14 lutego 2015 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość  [Uwaga! Jest to liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczba osób zameldowanych na stałe].

Ponadto  informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Żarnów (69 8973 0003 0080 0800 0257 0002) lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 8.00 do 14.00.W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: Monika Polak, tel. 44/7577055 wew.33

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
File Format Doc-64x64 File Format Docx-64x64 File Format Pdf-64x64