Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Dodano: wtorek, 03 lutego 2015

Gmina Żarnów informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi: 81,70 zł* ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Miejsce składania wniosków:  

Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, referat podatkowy (na parterze budynku).