Ważna wiadomość dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 10 stycznia 2013

Urząd Gminy w Żarnowie aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym w Opocznie. W Urzędzie Gminy w Żarnowie (biuro podawcze), ul. Opoczyńska 5 (parter budynku) – co kwartał, przez 8 dni roboczych w wyznaczonym miesiącu, odbywa się rejestracja bezrobotnych – potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy. Najbliższe dyżury odbywać się będą w marcu, a następne w czerwcu, wrześniu i grudniu 2013 roku.

Podajemy terminy, w których osoby z terenu gminy Żarnów, zarejestrowane jako bezrobotne, a potwierdzające chęć podjęcia pracy, powinny uczestniczyć w spotkaniu z inspektorem Powiatowego Urzędu Pracy.

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 i 20 marca 2013 roku

06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 i 17 czerwca 2013 roku

04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 i 13 września 2013 roku

02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 i 11 grudnia 2013 roku

 

Dyżury odbywają się zawsze od godz. 9°° do godz. 14°°.