35 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Żarnowie imienia Juliana Bartoszewicza

Dodano: środa, 09 stycznia 2013

10 grudnia każdego roku to dzień, kiedy społeczność Szkoły Podstawowej w Żarnowie obchodzi święto swojego patrona Juliana Bartoszewicza. Ten wielki XIX – wieczny historyk, miłośnik nauki i książki, pasjonat dziejów Polski już od 35 lat jest postacią, z którego biografią zapoznają się kolejne pokolenia uczniów.

W 2012 roku postać tę przybliżono w prezentacji multimedialnej pt.: „Julian Bartoszewicz – patron Szkoły Podstawowej w Żarnowie” oraz przedstawieniu zatytułowanym „Z wizytą u pana Bartoszewicza”. Zebrani w sali goście, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie z wielka uwagą i zaciekawieniem obejrzeli przygotowany spektakl. W rolę naszego patrona wcielił się uczeń kl. Va – Jakub Mijas, jego narzeczoną, rodowitą żarnowiankę Kazimierę Zapałowską zagrała Natalia Gawryś z kl. Vb. W przedstawieniu towarzyszyli im także: Adam Szewczyk, Dominika Karpińska, Dagmara Gołąb, Kamil Salamaga.  Natalia i Dominika (uczennice Szkoły Muzycznej w Końskich) uświetniły występ przepiękną grą na pianinie. Przedstawienie wg autorskiego scenariusza oraz prezentację multimedialną przygotowały nauczycielki języka polskiego – Monika Pisiałek i Wioletta Wijaczka. Oprawą muzyczną uroczystości zajęła się Małgorzata Kubiszewska, natomiast scenografię opracowali nauczyciele świetlicy .

Część artystyczna poprzedzona była tą oficjalną, nad przebiegiem której czuwała Izabela Jakubowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Barbara Kalinowska uroczyście przywitała gości, którzy swoją obecnością uświetnili nasze szkolne święto. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gminy Żarnów pan Krzysztof Nawrocki, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gawryś wraz z radnymi, pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie, Honorowi Przyjaciele Szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz sponsor Nagrody im. J. Bartoszewicza.

Tradycją Święta Patrona Szkoły jest wręczenie Nagrody im. Juliana Bartoszewicza. Otrzymuje ją uczeń, który w ciągu sześcioletniego pobytu w murach naszej szkoły dał się poznać jako wzorowy uczeń, mający osiągnięcia w wielu konkursach ogólnopolskich i regionalnych, aktywnie biorący udział w życiu szkoły. W tym roku zaszczytu tego dostąpił Tomasz Białecki. Fundatorami tej prestiżowej nagrody są państwo Ewa i Zbigniew Biegałowie. Na uroczystości obecna była pani Ewa, która wraz z gratulacjami wręczyła Tomaszowi nagrodę. Nie było to jedyne wyróżnienie nadane w tym dniu absolwentom naszej szkoły, ale też ubiegłoroczni szóstoklasiści należeli do uczniów wyjątkowych. Fundacja AKTYWNI SPOŁECZNIE we współpracy ze Stowarzyszeniem PROREW, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz nauczycielami: dyrektor Barbarą Kalinowską, Grażyną Szczepanowską, Genowefą Wiaderną, Moniką Pisiałek, Izabela Jakubowską, Małgorzatą Kubiszewską ufundowała nagrody rzeczowe dla aktywnych społecznie uczniów, którzy są kreatywni, innowacyjni, ich pasją jest nauka, są odpowiedzialni, sumienni, cechuje ich wysoka kultura osobista, zdobyli wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych. W tym zacnym gronie znaleźli się: Wiktoria Korecka, Dominika Ciszek, Natalia Brzozowicz, Jan Piekutowski i Mateusz Kubiszewski. Dyrektor Barbara Kalinowska wręczając tym uczniom upominki, odczytała list od Prezesa Fundacji.

Święto Patrona Szkoły to również okazja, by spośród grona dorosłych osób wyróżnić tych, którzy wspierają szkołę w dążeniu do jak najlepszego wychowania młodego pokolenia. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego w tym roku tytuł Honorowego Przyjaciela Szkoły otrzymała p. Marzena Michałowska – Kowalik, która przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców i nadal utrzymuje z placówką ścisły kontakt.

Zdobywanie wiedzy na temat życia i działalności na polu naukowym naszego patrona to obowiązek każdego ucznia naszej szkoły. Udowodnili to uczestnicy konkursu wiedzy na temat Juliana Bartoszewicza, który odbył się w grudniu 2012 roku. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI. Najlepszymi znawcami dziejów naszego patrona okazali się Kacper Leśniewski z kl. IVa, Jakub Mijas z kl. Va, Aleksandra Malkowska z kl. VIb. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego Barbara Gołąb.

Dziękując za wspaniałą ucztę duchową gratulujemy kolejnej znakomicie zorganizowanej uroczystości…