Ważna wiadomość dla rolników Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 30 marca 2012

Wójt Gminy Żarnów informuje mieszkańców o wszczęciu procedury szacowania strat, związanych z wystąpieniem na terenie Naszej Gminy szkód, spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (m.in. przemarznięcia zbóż).

Na indywidualny wniosek rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Żarnów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Żarnów będzie dokonywała lustracji upraw ozimych (pszenicy ozimej, pszenżyta, rzepaku).

W związku z powyższym – rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu  Gminy w Żarnowie (I piętro, pokój nr 15), jeżeli będą to uprawy likwidowane w 100%.

Prosimy o podanie numeru gospodarstwa (z dokumentów dotyczących dopłat składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), adresu i powierzchni uszkodzonego zasiewu z podaniem numeru działki.

Treść wniosku będzie dostępna w Urzędzie Gminy w Żarnowie (sekretariat i pokój nr 15). Rolnicy mogą zgłaszać swoje szkody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2012 roku (piątek).

Kwestia ewentualnej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty  spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania upraw jest uzależniona od decyzji władz wyższego szczebla.