Ważne dla mieszkańców! Prezentacja dotycząca scalania i wymiany gruntów

Dodano: sobota, 03 grudnia 2022

W związku z akcją promocyjną Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, mającą na celu zachęcanie rolników i mieszkańców wsi do wyrażenia zgody na przeprowadzenie scaleń i wymiany gruntów w swoich rodzinnych miejscowościach, prezentujemy bardzo atrakcyjny materiał dotyczący tej problematyki.

Był on zaprezentowany podczas kilku spotkań w Naszej Gminie w 2022 roku, zorganizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z udziałem pracowników urzędu, radnych, a przede wszystkim sołtysów i członków rad sołeckich. Jego analiza ułatwi zrozumienie tematu scaleń lub wymiany gruntów i być może zachęci do zorganizowania zebrania wiejskiego na ten temat, do czego bardzo serdecznie zachęcamy (zwłaszcza, iż są zabezpieczone środki finansowe na te cele). Prosimy zatem o wnikliwą analizę prezentowanych treści…

Do pobrania:

Mapa Gminy Żarnów