Ważne dla mieszkańców! Zmiany w kierownictwie Urzędu Gminy Żarnów

Dodano: środa, 01 lutego 2023

W dniu 1 lutego 2023 roku Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki dokonał ważnych zmian organizacyjnych, mających na celu usprawnienie zarządzania w Naszej Gminie i w samym urzędzie. Z uwagi na znaczne zwiększenie różnorodnych zadań, stojącym przed gminnym samorządem, podejmowaniem szeregu inicjatyw społecznych, gospodarczych, inwestycyjnych i komunalnych, wójt postanowił dokonać istotnych zmian na stanowiskach kierowniczych w gminie, aby usprawnić realizację wszystkich planów, zamierzeń i przedsięwzięć.

Dotychczasowa zastępca wójta mgr Elżbieta Przybył została sekretarzem, które to stanowisko – niezbędne w każdym urzędzie – od 2019 roku pozostawało nieobsadzone w Naszej Gminie, natomiast nowym zastępcą wójta został mgr Dawid Kucharski, dotychczasowy kierownik jednego z kilku referatów Urzędu Gminy w Żarnowie.

Sekretarz Gminy mgr Elżbieta Przybył – tak, jak do tej pory – będzie w dalszym ciągu nadzorować pracę Referatu Organizacyjnego – Społecznego, natomiast Zastępca Wójta mgr Dawid Kucharski, będzie nadal kierował utworzonym w 2022 roku Referatem Rozwoju Strategicznego Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Sekretarz Gminy mgr Elżbieta Przybył jest absolwentką Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wydziału Administracyjno – Humanistycznego Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Jest również absolwentką studium geodezyjnego. Całe swoje zawodowe życie związała z Urzędem Gminy w Żarnowie, m.in. jako kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Komunikacji, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, a od 2010 roku kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego i Gospodarki Nieruchomościami. Była również zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie. Jej bezpośrednimi przełożonymi byli wszyscy naczelnicy i wójtowie Gminy Żarnów: Tadeusz Głąbała, Wiktor Macierzyński, Maria Morawska i Krzysztof Nawrocki. Posiada wieloletnie, bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Zawsze była bardzo wysoko oceniana przez przełożonych, od lat cechuje Ją obszerna wiedza, szerokie umiejętności i kompetencje oraz wielkie zaangażowanie w codziennej pracy samorządowej w Gminie Żarnów.

Zastępca Wójta mgr Dawid Kucharski jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim na kierunkach administracja samorządowa i europejska administracja publiczna. Ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie i w Collegium Humanum / Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie (Executive Master of Business Administration – EMBA). Był stażystą KRUS, pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Opocznie. Od listopada 2019 roku był zatrudniony w Kancelarii Sejmu RP jako asystent Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od lipca 2022 roku – został kierownikiem Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w Żarnowie. Jest samorządowcem, strażakiem OSP i działaczem społecznym, m.in. pełnił funkcję kierownika ds. administracyjnych w Fundacji „Dar dla potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym. Jest bardzo operatywnym młodym człowiekiem, o dużej kulturze osobistej i potencjale intelektualnym.

Wójt Gminy Żarnów
dr Krzysztof Nawrocki

Kliknij, aby powiększyć…

Sekretarz Gminy mgr Elżbieta Przybył Zastępca Wójta Gminy mgr Dawid Kucharski