Ważne dla osób niepełnosprawnych w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 21 czerwca 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, została podpisana umowa dotycząca Programu „Aktywny Samorząd” pomiędzy PFRON Oddział Łódzki a Powiatem Opoczyńskim. Osoby zainteresowane mogą pobierać wnioski z poszczególnych obszarów dofinansowań do 30 września 2013 r. w siedzibie PCPR w Opocznie ul. Armii Krajowej 2, oraz ze strony PCPR – www.centrumopoczno.w.interia.pl w zakładce „WNIOSKI – AKTYWNY SAMORZĄD”.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
 
Obszar A – Likwidacja bariery transportowej
Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
• Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
• Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy (co najmniej na III poziomie jakości)
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnejModuł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Więcej informacji dotyczących programu „Aktywny Samorząd” na stronie PFRON Oddział Łódzki www.pfron.org.pl