Ważne dla rolników! Małe gospodarstwa mogą otrzymać nawet 60 tys. zł!

Dodano: wtorek, 21 marca 2017

Wielu rolników czekało z niecierpliwością na ten komunikat i wreszcie jest! Już za miesiąc właściciele gospodarstw będą mogli składać w ARiMR wnioski o premię w wysokości 60 tysięcy złotych. Podpowiadamy, kto i na co może tę pomoc otrzymać.

Już od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na uruchomienie tego programu czeka wielu rolników. Choć za 60 tys. złotych trudno w gospodarstwie przeprowadzić rewolucyjne zmiany, rozsądnie zainwestowane z pewnością przydadzą się wielu rolnikom. Tym bardziej że pieniądze te można wydać w dość szerokim zakresie, a uzyskanie pomocy nie wymaga właściwie wkładu własnego. Przyjrzyjmy się więc zasadom przyznawania tej pomocy.

Dla kogo wsparcie finansowe?

Premia na restrukturyzację małego gospodarstwa może być przyznana rolnikowi lub jego małżonkowi, który:

  • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, lub nieruchomość służącą do prowadzenia działu specjalnego,
  • wielkość ekonomiczna gospodarstwa (lub działu specjalnego) jest mniejsza niż 10 tys. euro (patrz kalkulator wielkości ekonomicznej na www.topagrar.pl),
  • jest ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności.

Tyle teoria – a w praktyce kto na taką pomoc może liczyć? Warunek wcześniejszego ubezpieczenia w KRUS w zasadzie wyklucza dwuzawodowców, choć po uzyskaniu pomocy nikt nie zabrania beneficjentowi podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Próg 10 tys. euro wielkości ekonomicznej w zasadzie eliminuje gospodarstwa z produkcją zwierzęcą (4–5 krów z odchówkiem już przekracza ten limit), czy warzywniczą (ok. 2,5 ha warzyw gruntowych).

Jak będzie wypłacana pomoc?

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

  • najpierw 80% premii,
  • kolejne 20% po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji.

Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.