Ważne informacje dla uczestników pogrzebu ś.p. ks. prał. Jana Kruka (11 września 2021 r.)

Dodano: piątek, 10 września 2021

Z uwagi na przewidywany przyjazd dużej liczby osób, pragnących uczestniczyć w pogrzebie ś.p. ks. prał. Jana Kruka (1935-2021), podajemy ważne informacje oraz  zalecenia i prosimy o ich przestrzeganie.

  • Po Mszy Świętej będzie zorganizowany kondukt pogrzebowy przez plac Piłsudskiego, ul. Szeroką, pl. 900-lecia i ul. 17-go stycznia, który będzie zabezpieczony przez policję oraz strażaków OSP
  • Parking przy plebanii jest zarezerwowany jedynie dla duchownych i oficjalnych delegacji, biorących udział w pogrzebie
  • Dla uczestników pogrzebu i gości przewidywane są miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia w Żarnowie (ul. Wolności)
  • Miejsca na zaparkowanie samochodów znajdują się na niedawno wybudowanym nowym parkingu na ok. 100 samochodów przy ul. Topolowej (dojazd drogą gminną pomiędzy supermarketami „Lewiatan” i „Dino”)
  • Dla zmotoryzowanych uczestników pogrzebu będzie także dostępny plac targowy w Żarnowie, a brama od strony ul. Źródlanej będzie otwarta
  • Pojazdy można również parkować na placu przed Górą Szwedzką, przy ul. Wolności
  • Wszystkie miejsca parkingowe zostały oznaczone tabliczkami, umieszczonymi w widocznym miejscu
  • Prosimy nie parkować samochodów przy ul. Szkolnej, którą przemieszczać się będą uczestnicy pogrzebu w kondukcie pogrzebowym
  • Prosimy nie wnosić do kościoła wieńców i wiązanek, miejsce dla nich zostało wyznaczone przed świątynią, obok pomnika Jana Pawła II
  • Z uwagi na przewidywane przybycie na pogrzeb dużej liczby osób, konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w kościele, a każdy uczestnik pogrzebu powinien mieć maseczkę, z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Ks. prałat Jan KrukKs. prałat Jan Kruk