Udostępnienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030

Dodano: piątek, 10 września 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Uprzejmie informujemy, o opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030. Projekt przedstawia aktualną diagnoza stanu obecnego gminy jak również określa koncepcje jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 jest najważniejszym dokumentem planistycznym naszego Samorządu, który będzie wyznaczał działania służące długofalowemu rozwojowi gminy. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 to także dokument niezbędny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej. Często warunkiem uzyskania wsparcia przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć/projektów jest ich ujęcie w Strategii.

Naszym celem jest wytyczenie kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

W związku z tym, stosownie do art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021 poz. 1057) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów, pokój nr 18 w dniach od 10.09.2021 roku do 15.10.2021 roku w godz. 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (zarnow.eu).
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Obwieszczenie Wójta Gmina Żarnów ws. Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 - 2030

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa