WAŻNY KOMUNIKAT SANEPIDU

Dodano: poniedziałek, 11 lipca 2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje, że w próbkach wody pobranych zgodnie z harmonogramem na 2011 r. do badań laboratoryjnych w dniu 14.06.2011 r. z sieci wodociągu lokalnego „Wodomistrzówka” w Miedznej Murowanej, stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego „Wodomistrzówka” w Miedznej Murowanej i zobowiązał producenta wody – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – do podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

 

 

Redakcja