Wiadomość dla sołtysów! Informacja o programach „Infrastruktura sołecka na plus” i „Sołectwo na plus”

Dodano: piątek, 18 marca 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch naborach skierowanych do sołectw, które na rok 2022 ogłosił Samorząd Województwa Łódzkiego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z pracownikami Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Żarnowie (pok. nr 18, I piętro, tel. 44 757 70 55 wew. 21).

Nowym programem samorządu wojewódzkiego jest program „Infrastruktura sołecka na plus”. Ideą programu jest, aby realizować zadania innowacyjne i unikatowe nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” można realizować inwestycje, które poprzez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województwa łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Jednocześnie informujemy, że po raz kolejny uruchomiony został nabór „Sołectwo na plus”. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).

W obu naborach zgłoszenie może złożyć każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu Sołectwa.

Zgłoszenie, wypełnione i podpisane przez Sołtysa wraz z pieczęcią należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie na biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się regulaminami, które zostały udostępnione na stronie www.lodzkie.pl/rolnicłwo w zakładce „Sołectwo na plus” i zakładce „Infrastruktura sołecka na plus”.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

Przypominamy, iż w minionych latach tzw. „granty marszałkowskie” otrzymały następujące sołectwa (w latach 2017 i 2018 była to kwota 5 tys. zł, natomiast w latach 2019, 2020 i 2021 – kwota 10 tys. zł):

2017 – Soczówki i Skórkowice
2018 – Bronów Budków i Chełsty
2019 – Marcinków, Nadole i Zdyszewice
2020 – Niemojowice, Topolice i Żarnów
2021 – Paszkowice, Pilichowice, Skórkowice, Straszowa Wola i Trojanowice.

Kliknij, aby powiększyć…

Sołectwo na plus

Infrastruktura sołecka na plus

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów