Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Dodano: czwartek, 17 marca 2022

Gmina Żarnów jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie możliwe dzięki dofinansowaniu w formie dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. zadania. Umowa o dofinansowanie na w/w zadanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji podpisana została w dniu 15.03.2022 roku.

Szacowana wartość ogólna zadania: 13 903,00 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 12 873,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie do 30.06.2022 r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny określany jako: „Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu” w ilości 35, 747 Mg.

W związku z realizacją przedsięwzięcia rozwiązane zostaną problemy z utylizacją folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Bezpośrednio zostanie rozwiązany problem z brakiem możliwości usuwania odpadów z działalności rolniczej mieszkańców Gminy Żarnów. Jednocześnie zostaną rozwiązane problemy pośrednie tj.: zmniejszeniu ulegnie ilość śmieci spalanych w domowych piecach, co pozytywnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz jakość powietrza na terenie Gminy Żarnów.

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów