Wizyta studyjna w Budziszewicach

Dodano: poniedziałek, 02 sierpnia 2010

Wójt gminy Żarnów Maria Morawska, jej zastępca Rafał Kozak i grupa pań z KGW przyjechali 8 lipca z dwudniową z wizytą do Budziszewic. Chcieli obejrzeć z bliska dynamicznie rozwijającą się gminę, wyróżnioną przez Zespół Zarządzający Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Samorządy realizujące zadania tego programu mogą przeznaczyć część otrzymanych środków na wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i kontakty z gminami, które realizują podobne zadania. Żarnów przeznaczył więc część przydzielonych środków na rekonesans w Budziszewicach.

Goście spotkali się z wójtem Marianem Holakiem, Markiem Owczarkiem przewodniczącym samorządu, pracownikami UG, delegacją KGW.
W urzędzie wójt Holak mówił o historii i współczeności gminy Budziszewice. Podkreślał aktywność miejscowego społeczeństwa, rolę kobiet w życiu społeczno–kulturalnym. Opowiedział o prowadzonych i zakończonych inwestycjach. Barbara Woźniak, przewodnicząca stowarzyszenia „Nasza wieś” mówiła natomiast o roli organizacji kobiecych w podnoszeniu poziomu życia wiejskiego. Panie z Żarnowa z uwagą słuchały porad koleżanek z Budziszewic. Część z nich zamierzają przenieść do własnego środowiska.
Maria Morawska, wójt Żarnowa, podziękowała za spotkanie i zaprosiła władze Budziszewic z rewizytą, aby obejrzały rozmaite etapy rozwoju jej gminy.
– Realizujemy podobne programy, których wsparcie finansowe daje wsiom spore możliwości rozwoju. Z wójtem Holakiem spotkałam się podczas nagrywania programu telewizyjnego, dlatego wiem jak dużo dzieje się w waszej gminie – mówiła. – Poziom gospodarności Budziszewic podkreślają realizowane inwestycje. Zgadzam się z Marianem Holakiem, że nie sztuką wybudować dom, sztuką jest, by miał on duszę.

Goście obejrzeli wyremontowaną strażnicę OSP i modernizowany budynek szkoły, gdzie wysłuchali Anny Ślusarczyk ze Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych „Szyk”, która opowiedziała o działaniach organizacji.
Potem zaprzęgami konnymi przejechano na teren budowy oczyszczalni ścieków a później na kolację do Mierzna. Tę część spotkania przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Mierznianki”. Nocleg zorganizowano w Niewiadowie.
Program drugiego dnia pobytu był równie bogaty. Zwiedzano posiadłość Jana Chryzostoma Paska w Węgrzynowicach. Historię dworku opowiedziała jego obecna właścicielka Marzena Lachowska, prezentując wnętrze budynku i piękny park. W Domu Strażaka w Rękawcu odbyło się spotkanie z członkiniami Stowarzyszenia Kobiet „Nasza wieś”. Debatowano o sposobach pozyskiwania finansowego wsparcia z programów unijnych. Po południu żarnowianie brali udział w zajęciach z rękodzieła ludowego, prowadzonych przez Aleksandrę Kaczmarek. Później w Węgrzynowicach kolejne spotkanie z paniami z Kolektywu Kobiet Przedsiębiorczych, gdzie znów rozmawiano o inicjatywach społecznych i zadaniach realizowanych przez gospodynie wiejskie.

Źródło: Tygodnik Opoczyński – TOP