Włączenie jednostki OSP w Skórkowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Dodano: czwartek, 11 grudnia 2014

W dniu 19 października 2014 roku w Skórkowicach odbyła się podniosła uroczystość włączenia jednostki OSP Skórkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce. To szesnasta jednostka OSP, należąca do KSRG w powiecie opoczyńskim. Na terytorium Naszej Gminy, do tej pory w tym systemie funkcjonowała jedynie OSP Żarnów (włączona do KSRG w 1997 roku). Przypomnijmy, iż w Gminie Żarnów aktywnie działa 8 jednostek OSP w Żarnowie, Skórkowicach, Chełstach, Topolicach, Straszowej Woli, Paszkowicach, Zdyszewicach i Miedznej Murowanej. Spełniły się kilkuletnie marzenia władz samorządowych gminy i strażaków OSP w Skórkowicach, a intensywne starania zmierzające do stałego doposażenia pojazdów bojowych (wraz z kapitalnym remontem remizy), zostały szczęśliwie zakończone i miejscowa jednostka została włączona do elity OSP w kraju.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Skórkowicach. Liturgii przewodniczył ks. Leszek Sokół kapelan strażaków powiatu opoczyńskiego, a towarzyszył mu ks. Zbigniew Michrowski, rezydent parafii skórkowickiej. Po zakończeniu uroczystej Mszy Św. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe, pododdział OSP oraz zaproszeni goście przemaszerowali pod remizę OSP w Skórkowicach, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Tuż przed nią, księża dokonali uroczystego poświęcenia pojazdu gminnego – nowego 28-osobowego autobusu Volkswagen LT46, służącego do przewozu dzieci w rejonie Skórkowic, Ruszenic i Klewa.

W uroczystości brali udział dostojni goście, m.in. poseł na Sejm RP i członkini najwyższych władz OSP w Polsce – dh Krystyna Ozga, wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi – bryg. Zbigniew Łyszkowicz, wicestarosta i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie – dh Józef Róg, samorządowcy, dyrektorzy oraz kierownicy licznych instytucji i służb szczebla gminnego i powiatowego.

Ta część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku bryg. Zbigniewowi Łyszkowiczowi – naczelnikowi Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. Andrzeja Urbańczyka. Po odegraniu hymnu państwowego, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie – st. bryg. Stanisław Sagalara dokonał otwarcia uroczystości i przedstawił jej scenariusz, a powitania zaproszonych gości dokonał wójt gminy – dr Krzysztof Nawrocki, będący jednocześnie prezesem ZG ZOSP RP w Żarnowie. Współprowadzącym uroczystość był po raz kolejny (współpracujący z władzami gminy) oficer pożarnictwa – st. kpt. Tadeusz Brola. Następnym punktem uroczystości było odczytanie decyzji KG PSP o włączeniu jednostki OSP Skórkowice do KSRG i wręczenie decyzji na ręce Prezesa OSP Skórkowice – dh Bogdana Szymczyka, którego dokonał bryg. Zbigniew Łyszkowicz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków OSP. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Mirosław Jęcek i Paweł Szymczyk.

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opocznie Odznaką Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali:

Grzegorz Bojarzyn i Łukasz Dróżdż.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żarnowie odznaką „Za wysługę lat” odznaczeni zostali:

– za 50 lat działalności: Jerzy Łakomski i Tadeusz Pisiałek.

– za 35 lat działalności: Jan Kaczmarek.     

– za 25 lat działalności: Tomasz Jaroń.

– za 20 lat działalności: Wiesław Jasion i Jerzy Świerczyński.

– za 15 lat działalności: Mirosław Jęcek i Bogdan Szymczyk.

– za 10 lat działalności: Michał Kluska i Gabriel Jasion.

– za 5 lat działalności: Łukasz Dróżdż, Grzegorz Bojarzyn, Grzegorz Nowacki i Zdzisław Kaczmarek.

Po tej części uroczystości, w okolicznościowych wystąpieniach głos zabierali zaproszeni goście, gratulując druhom ze Skórkowic włączenia do elity jednostek OSP w kraju oraz wszystkim wyróżnionym medalami i odznaczeniami. Podkreślano, iż uroczystość odbyła się w rocznicę poświęcenia sztandaru dla jednostki i jubileuszu 700-lecia Skórkowic (19/20 października `2013). Na zakończenie w miejscowej remizie dla wszystkich zorganizowano poczęstunek i spotkanie integracyjne.

Kliknij, aby powiększyć…