Włodzimierz Szafiński uhonorowany medalem PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego”

Dodano: wtorek, 10 stycznia 2012

Pierwsze wyróżnienia tytułem i medalem PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego” w 2011 roku zostały wręczone. Wśród turystów skupionych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, są także i tacy, dla których turystyka jest czymś więcej niż tylko zwykłą wędrówką. W uznaniu szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, upowszechniającą turystykę i krajoznawstwo, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanowiło wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Miło nam poinformować, iż m.in. otrzymał je Włodzimierz Szafiński, prezes Oddziału PTTK w Żarnowie.
Wyróżnienia otrzymały 52 osoby, pochodzące z terenu całego kraju. Są to zarówno osoby czynne zawodowo, nauczyciele i pedagodzy cały czas prowadzący na szlaki młodych turystów. Są w tym gronie również i Ci, którzy – tak, jak Włodzimierz Szafiński – obecnie są już emerytami, ale przez długie lata swojej pracy, wychowywali młodzież poprzez turystykę i krajoznawstwo. Ich wychowankom szkoła zawsze kojarzy się z pasją. Pasją która pozostaje na całe życie.

Oficjalna uroczystość miała miejsce we wrześniu `2011 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. „Nauczyciele Kraju Ojczystego” w sposób szczególny promują postawy obywatelskie, dlatego ich obecność w szkołach jest tak istotna. O roli, zadaniach i dokonaniach PTTK w wychowywaniu młodych Polaków do turystyki w swoim wystąpieniu mówił Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK.
Wszystkim wyróżnionym, stosowne listy gratulacyjne wręczyła poprzednia Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wraz z Podsekretarzem Stanu w MEN Mirosławem Sielatyckim. Medale „Nauczyciela Kraju Ojczystego” wręczał Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński. Sylwetki wyróżnionych osób przedstawił Sekretarz Generalny ZG PTTK Andrzej Gordon. Wyróżnienie z numerem pierwszym, w uznaniu całokształtu swoich dokonań, otrzymał prof. dr hab. Kazimierz Denek, któremu zawdzięczamy sformułowanie, będące nazwą medalu. Pozostałe medale zostały wręczone w kolejności alfabetycznej.

Na liście osób wyróżnionych znaleźli się nauczyciele związani z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych i Związkiem Harcerstwa Polskiego. Wyróżnione zostały również takie osoby które swoją codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą prowadzą całkowicie samodzielnie, uczestnicząc w działaniach poszczególnych organizacji pozarządowych. Wielu z nich było opiekunami laureatów szczebla centralnego, inicjatyw kierowanych do dzieci i młodzieży: Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajmy Ojcowiznę”, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK i Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Inicjatywa ustanowienia przez PTTK tytułu i odznaczenia „Nauczyciel Kraju Ojczystego”, znakomicie koresponduje z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją.
Bardzo serdecznie gratulujemy Panu Włodzimierzowi Szafińskiemu…