Wojciech Antos prezesem Klubu Sportowego „Kasztelan” Żarnów

Dodano: wtorek, 20 stycznia 2015

W dniu 18 stycznia 2015 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu Sportowego „Kasztelan” Żarnów. Oprócz władz klubu i grupy piłkarzy, nie zabrakło także dawnych działaczy i sympatyków naszego zespołu. W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy Żarnów, z wójtem Krzysztofem Nawrockim. Po złożeniu sprawozdania za lata 2011 – 2015, ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników była prezentacja multimedialna, przygotowana przez Konrada Zwierzyńskiego. Przypomnijmy, klubem przez ostatnie 4 lata zarządzał prezes Adam Kmiecik, jego zastępcą był Waldemar Nowakowski, a funkcję skarbnika pełnił wspomniany Konrad Zwierzyński.

Skład nowego zarządu klubu jest obecnie następujący: prezes – Wojciech Antos, wiceprezes – Adam Kmiecik, skarbnik – Agnieszka Tyczyńska, kierownik drużyny – Waldemar Nowakowski, sekretarz – Arkadiusz Ściubeł, a także członkowie zarządu – Józef Grodzicki, Mateusz Brzeski, Karol Brzozowicz i Marcin Sieroń. W skład komisji rewizyjnej weszli: Paweł Głuszek (przewodniczący), Adam Bociek i Marcin Wilk (członkowie komisji).

Nowym władzom klubu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów…