Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Dodano: środa, 21 kwietnia 2021

Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 2. kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
 3. polityka społeczna,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. kultura fizyczna i sport,
 6. turystyka i krajoznawstwo,
 7. ochrona środowiska,
 8. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 9. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym naborze stanowią kwotę 500 000 zł.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r.

W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (PDF| DOCX)
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania (PDF | DOCX)

Źródło:
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/10807-wojew%C3%B3dzki-program-mikrogrant%C3%B3w-na-rzecz-walki-z-covid-19-%E2%80%93-nowa-edycja