Wprowadzono strefę żółtą w Gminie Żarnów w związku z występowaniem ASF

Dodano: poniedziałek, 24 lutego 2020

Informujemy, że decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/220 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, którą opublikowano w dniu 18 lutego 2020 r., gminy Paradyż, Żarnów, Białaczów, Mniszków i Sławno znalazły się w obszarze ochronnym (strefie żółtej) w związku z występowaniem ASF – zostały zamieszczone w załączniku I do w/w decyzji.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie