Wspomnienie z imprezy integracyjnej w Soczówkach

Dodano: piątek, 12 kwietnia 2013

W Soczówkach znajduje się piękny Dom Ludowy, którego administratorem jest Rada Sołecka z sołtysem Ireneuszem Wołczyńskim na czele oraz aktywnie działające Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki. Wieś słynie z gospodarności, jej wizerunek sprawia bardzo korzystne wrażenie. Jest najbardziej na wschód położonym sołectwem w gminie Żarnów i graniczy z gminą Końskie (woj. świętokrzyskie). Pod względem przynależności kościelnej, Soczówki należą do parafii św. Anny w Bedlnie (dekanat żarnowski). Jest to czwarta pod względem liczby ludności miejscowości w gminie – po Żarnowie, Miedznej Murowanej i Skórkowicach. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, w tej wsi zameldowanych było 312 mieszkańców, w tym 65 nieletnich. Dość duża ilość dzieci i młodzieży sprawia, iż organizowane są dla nich różnorodne przedsięwzięcia i imprezy. O jednej z nich piszemy poniżej…

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki prowadzone jest przez aktywnych miejscowych społeczników. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w składach zarządu i komisji rewizyjnej. Warto wspomnieć imiona i nazwiska osób, które zarówno w przeszłości, jak i obecnie, angażowały i angażują swe siły w rozwój społeczny wsi. Dotychczasowe statutowe władze stowarzyszenia były następujące: Jan Rokita (prezes), Zbigniew Kwiecień (wiceprezes), Anna Burakowska (sekretarz), Danuta Adamus (członek zarządu) i Teresa Lorek (członek zarządu), Dorota Malkowska (przewodnicząca komisji rewizyjnej), Małgorzata Górska i Magdalena Giermach (członkinie komisji rewizyjnej). W dniu 8 kwietnia 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, które wybrało nowe składy zarządu i komisji rewizyjnej. W wyniku obrad zdecydowano, iż zarządem będą kierować Katarzyna Szmelter (prezes), Dorota Malkowska (wiceprezes), Dorota Szmelter (skarbnik), Elżbieta Borończyk (sekretarz) i Teresa Zięba (członek). Nowy skład komisji rewizyjnej jest następujący: Magdalena Latańska (przewodnicząca), Małgorzata Górska (zastępca przewodniczącej) i Anna Lichota (sekretarz).
Dziękujemy dotychczasowym władzom stowarzyszenia za dotychczasową pracę, a nowemu zarządowi i komisji rewizyjnej życzymy samych sukcesów.

W 2012 roku w Domu Ludowym w Soczówkach realizowany był projekt pod nazwą „Pożegnanie lata”. Pomysłodawcą i koordynatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki, a finanse na ten cel w wysokości 2500 zł pochodziły z budżetu gminy (80%) oraz ze środków własnych stowarzyszenia (20%). Celem projektu było doprowadzenie do integracji mieszkańców wsi Soczówki, kultywowanie tradycji ludowych wśród mieszkańców, a także „popis smaków” i prezentacja kunsztu kulinarnego w wykonaniu członkiń stowarzyszenia.

Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie konkursy dla dzieci i różnych elementów współzawodnictwa najmłodszych mieszkańców wsi. Rozstrzygnięto konkursy plastyczne „Ludziki jesienne”, „Jesienny liść”, „Stroje opoczyńskie” i „Opoczyńskie wycinanki”. Podsumowano również konkurs kulinarny „Smaki jesieni” dla dorosłych. Podczas uroczystego podsumowania współzawodnictwa, wręczano nagrody. Konkursy plastyczne oceniało jury młodzieżowe, a konkurs kulinarny – zaproszeni goście, wśród których byli przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie Krzysztof Gawryś, sekretarz Bogdan Kubiszewski i kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego Elżbieta Przybył. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody z rąk wójta Krzysztofa Nawrockiego oraz Moniki Kurzyk – pracownicy UG Żarnów, koordynującej działalność lokalnych stowarzyszeń. Warto wspomnieć, iż w czasie imprezy odbył się pokaz slajdów „Soczówki – dawniej i dziś”, będący uzupełnieniem uroczystości. O wielkim zaangażowaniu miejscowych społeczników, niech świadczy fakt przekazania na potrzeby stowarzyszenia nagród, które uczestniczki konkursu otrzymały za zajęcie I, II i III miejsc w konkursach kulinarnych. Sprzęt gospodarstwa domowego został bezinteresownie przekazany na potrzeby organizacji imprez i uroczystości, organizowanych w Domu Ludowym w Soczówkach.

Z kronikarskiego obowiązku podajemy wyniki wszystkich konkursów. Ich koordynatorką była Iwona Kasielska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie (gmina Końskie), zaproszona na uroczystości. Konkurs plastycznyLudziki jesienneoceniała komisja w składzie: Dawid Wańtuch, Damian Lichota i Dawid Słodkowski. W tym konkursie zwyciężył Kacper Mastalerz, drugie miejsce zajął Maciej Kwiecień, a trzecie – Jan Owczarek. W konkursie wręczono również wyróżnienia, które otrzymali Kamil Mastalerz, Jakub Kwiecień i Miłosz Borończyk.

Konkurs plastycznyJesienny liśćoceniała komisja: Przemysław Lichota, Izabela Zięba i Bartosz Lorek. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Martyna Mastalerz, drugie – Alicja Kasielska, a trzecie – Julia Lichota. Wyróżniono Jakuba Kwietnia, Łukasza Rokitę i Julitę Florczyk.

W konkursie plastycznymStroje opoczyńskiewyróżniono wszystkich uczestników, którymi byli Maciej Burakowski, Jakub Malkowski, Weronika Szmelter, Dawid Rupniewski, Miłosz Borończyk, Aleksandra Malkowska, Julita Kasielska i Oskar Kubasiński. Prace oceniała komisja w składzie: Iwona Kasielska, Anna Burakowska i Dorota Malkowska.

Konkurs plastycznyOpoczyńskie wycinanki” zakończył się również wręczeniem nagród dla wszystkich uczestników. Prace oceniała komisja: Iwona Kasielska, Anna Burakowska i Dorota Malkowska. Wśród nagrodzonych uczniów byli: Aleksandra Mastalerz, Jan Owczarek, Martyna Mastalerz, Julita Lichota, Oskar Kubasiński, Miłosz Borończyk, Alicja Kasielska, Aleksandra Malkowska, Weronika Szmelter, Julita Kasielska i Kinga Rupniewska.

Konkurs kulinarnySmaki jesienibudził emocje, bowiem przedmiotem konkursowych zmagań były regionalne produktu, które trafiły potem na stoły, a degustowaniem ich z zapałem zajmowali się wszyscy uczestnicy uroczystości. Pierwsze miejsce uzyskał kugiel, drugie – leczo, a trzecie – kapusta z grochem. Wręczono również wyróżnienia za sałatkę warstwową, sałatkę jesienną i różnorodne ciasta.

Oto nazwiska kobiet (członkiń stowarzyszenia), które starowały w tym współzawodnictwie i zostały nagrodzone wartościowymi przedmiotami gospodarstwa domowego, przekazanymi później na potrzeby Domu Ludowego w Soczówkach: grupa I – Helena Kwiecień, Teresa Lorek i Teresa Bogucka (kuchenka mikrofalowa); grupa II – Dorota Szmelter, Danuta Adamus, Agnieszka Rupniewska (czajnik elektryczny); grupa III – Anna Lichota, Dorota Malkowska i Małgorzata Górska (gar I); grupa IV – Dorota Malkowska, Magdalena Latańska i Małgorzata Górska (gar II); grupa V – Dorota Malkowska, Dorota Szmelter i Danuta Adamus (patelnia); grupa VI – Dorota Szmelter, Magdalena Marcinkiewicz i Agnieszka Rupniewska (noże kuchenne).

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym (których nazwiska podajemy wytłuszczonym drukiem) i gratulujemy znakomitej organizacji uroczystości, która zakończyła się zabawą taneczną. Liczny udział mieszkańców wsi Soczówki jest najlepszą rekomendacją dla tego typu imprez. Wszyscy chcieliby, by było ich jak najwięcej. W wyjątkowy sposób urozmaicają one życie społeczne wsi…