Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żarnowie

Dodano: środa, 15 marca 2017

Do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” przystąpiło 24  uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Żarnów.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali: oddelegowany funkcjonariusz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie – bryg. Andrzej Śpiewak, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żarnowie, a zarazem Wójt Gminy Żarnów – dh Krzysztof Nawrocki, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żarnowie – dh Jarosław Smak, a także pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie – dh Emilia Piekielnik i dh Michał Kluska.

Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych – grupa I – szkoły podstawowe, grupa II – szkoły gimnazjalne, grupa III – szkoły ponadgimnazjalne, przystąpili do testu pisemnego. Następnie, po wyłonieniu faworytów, uczestnicy przystąpili do testu ustnego, po którym wyłoniono zwycięzców. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie i upominki.

Wyniki eliminacji gminnych OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w Żarnowie:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

  1. miejsce – Krzysztof Głuszek – SP w Żarnowie,
  2. miejsce – Julita Lichota – SP w Żarnowie,

III. miejsce – Jan Wronkowski  – SP w Żarnowie.

II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne):

  1. miejsce – Kinga Borończyk – Gimnazjum w Żarnowie,
  2. miejsce – Miłosz Polak – Gimnazjum w Żarnowie

III. miejsce – Kamil Salamaga  – Gimnazjum w Żarnowie.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

  1. miejsce – Piotr Kubiszewski – I LO w Opocznie,
  2. miejsce – Maciej Siwek – ZSZ w Żarnowie,

III. miejsce – Weronika Kucharska  – ZSZ w Żarnowie.

Laureaci z danych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 30 marca 2017 roku w Białaczowie.