XX jubileuszowy Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” w Żarnowie

Dodano: czwartek, 03 marca 2016

W tym roku odbędzie się po raz dwudziesty, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, w którym wykonawcy będą prezentować utwory poetyckie, sławiące piękno krajobrazu naszej Ojczyzny. Finał konkursu był poprzedzony eliminacjami szkolnymi, aby zainteresować poezją jak najwięcej uczestników, a jednocześnie, aby była możliwość wyłonienia najlepszych recytatorów. W środę, 9 marca 2016 roku zakwalifikowani do finału spotkają się w Domu Kultury w Żarnowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych…

Regulamin XX Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie” – 09 marca 2016.

1. Organizatorzy :

– Oddział PTTK w Żarnowie

– Urząd Gminy w Żarnowie

– Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie

Honorowy patronat nad imprezą – Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki

2. Uczestnicy :

– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu działania

Oddziału PTTK w Żarnowie, którzy przygotowują po 2 utwory poetyckie sławiące piękno

krajobrazu ojczystego

– przegląd prowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych:

a.) kl. I-III szkół podstawowych

b.) IV-VI szkół podstawowych

c.) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 3. Eliminacje

– szkoły organizują eliminacje, które pozwolą wyłonić po 2 najlepszych wykonawców

z każdej kategorii wiekowej

 4. Zgłoszenia

– zgłoszenie odbywa się na karcie wg załączonego wzoru do dnia 2 marca 2016r. na

adres Oddział PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

 5. Ocena wykonawców

– oceny dokonuje jury, które weźmie pod uwagę :

a.) dobór repertuaru

b.) interpretacje tekstu

c.) kulturę słowa

d.) ogólny wyraz artystyczny

 6. Nagrody

– laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowej otrzymają puchary

– najlepsi wykonawcy ( po 3 osoby z każdej grupy wiekowej) otrzymają nagrody książkowe

– każda ze szkół otrzymuje dyplom uczestnictwa

– przewidziane są także inne wyróżnienia

– każdy z wykonawców otrzyma okolicznościową plakietkę

Organizatorzy umieszczą nazwiska najlepszych wykonawców w prasie regionalnej.

 7. Postanowienia końcowe:

– finał przeglądu odbędzie się w środę 9 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, początek godz. 10.00

– werdykt jury ogłasza wraz z uzasadnieniem przewodniczący

– laureaci pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach, chyba że znajdą się już w innej kategorii wiekowej.