Z życia Klubu Aktywnego Seniora w Żarnowie…

Dodano: środa, 17 kwietnia 2013

Klub Aktywnego Seniora, kierowany przez Urszulę Aleksandrowicz – bardzo operatywną emerytowaną nauczycielkę języka polskiego Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie – od kilku lat podejmuje szereg inicjatyw dla swoich członków. Aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi Gminy Żarnów, szkołami i lokalnymi stowarzyszeniami. Inne gminy mogłyby nam zazdrościć tak zorganizowanej i bardzo zdyscyplinowanej grupy społecznej, jaką są żarnowscy seniorzy. Zawsze można na nich liczyć.

Warto podkreślić, iż Klub Aktywnego Seniora działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie, której kierownikiem jest Ewa Borończyk. W 2012 roku nasi seniorzy znów byli bardzo aktywni. Podczas jednej z licznych uroczystości w żarnowskim Domu Kultury, wszyscy członkowie otrzymali bardzo ciekawy, ilustrowany folder, opisujący najważniejsze wydarzenia z życia klubu w minionym roku. Folder na podstawie otrzymanych materiałów wykonał Rafał Piekielnik, właściciel firmy „Grafixw Żarnowie. Poniżej prezentujemy jego zawartość. Miłej lektury…