Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Opoczyńskiego `2012”

Dodano: niedziela, 24 czerwca 2012

Już po raz czwarty Biuro Poselskie posła Roberta Telusa oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej organizuje konkurs na Sołtysa Roku Powiatu Opoczyńskiego. Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu zgłaszać można posługując się specjalnymi kuponami zgłoszeniowymi, dostępnymi w sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie. Można je pobrać również z naszej strony (poniżej) oraz ze strony internetowej www.telusrobert.pl. Na stronach dostępny jest także regulamin konkursu oraz inne informacje i dokumenty do pobrania.

Na zwycięzcę jak zwykle czekają atrakcyjne nagrody. Kto okaże się szczęśliwcem w tym roku dowiemy się już niebawem. Finał i ogłoszenie wyników odbędą się podczas powiatowych uroczystości dożynkowych 16 września 2012 r. w Ostrowie (gmina Opoczno). Konkurs niewątpliwie przyczynia się do wzmocnienia roli i pozycji sołtysa wśród mieszkańców powiatu. Jego celem jest także aktywizacja sołtysów i lokalnych społeczności wiejskich Ziemi Opoczyńskiej.

Wszyscy pamiętamy, iż w minionym roku Sołtysem Roku Powiatu Opoczyńskiego został Henryk Twardowski z Topolic (gmina Żarnów). Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Dożynek Gminno – Powiatowych w Żarnowie w dniu 28 sierpnia 2011 roku, a dokonali tego m.in. senator Grzegorz Wojciechowski, poseł Robert Telus, starosta Jan Wieruszewski, wójt Krzysztof Nawrocki i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej Wiesław Sołtysiak. Było to wielkie wyróżnienie dla Gminy Żarnów. Triumfator konkursu na Sołtysa Roku 2011 Powiatu Opoczyńskiego otrzymał w nagrodę rower ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, a dzięki posłowi do Parlamentu Europejskiego Januszowi Wojciechowskiemu w bieżącym roku wyjechał wraz z żoną na wycieczkę do Brukseli. Być może i tym razem ten zaszczytny tytuł przypadnie mieszkańcowi gminy Żarnów? Wszystko zależy od aktywności społeczności Naszej Gminy. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa…

Wyniki zależą od liczby ważnie oddanych głosów. Na ubiegłorocznego laureata, sołtysa wsi Topolice Henryka Twardowskiego głosowało aż 959 mieszkańców powiatu, drugie miejsce zajęła sołtys Białaczowa Elżbieta Zielińska, na którą oddało głosy 814 mieszkańców, na trzecim miejscu znalazł się sołtys wsi Bratków (gmina Sławno) Krzysztof Wojewódzki, który zdobył 245 głosów.

– Jestem bardzo zaskoczony. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, szczególnie mieszkańcom Topolic i gminy Żarnów – mówił w ubiegłym roku po ogłoszeniu wyników sołtys Henryk Twardowski. – Trzeba być dobrym dla ludzi, wsłuchiwać się w ich problemy i próbować je rozwiązywać, szczególnie po lipcowej trąbie powietrznej, jaka nawiedziła naszą wieś. Zwycięzcę publiczność nagrodziła gromkimi brawami…

Na łamach naszego kwartalnika „NICOLAUS” (nr 17 – styczeń `2012) gratulowaliśmy Henrykowi Twardowskiemu zwycięstwa w tak prestiżowym współzawodnictwie… Historia lubi się powtarzać. Czy tak się stanie, zależy tylko od nas…

Regulamin konkursu na Sołtysa Roku Powiatu Opoczyńskiego

1. Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej ogłaszają konkurs na „Sołtysa Roku” powiatu opoczyńskiego, tym samym są jego organizatorami.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 12 września 2012 r. a ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej nastąpi w czasie uroczystości dożynkowych powiatu opoczyńskiego, które odbędą się w Ostrowie w dniu 16 września 2012 r.

3. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać oraz głosy oddawać władze gmin, parafie, organizacje i stowarzyszenia działające na wsi, rady sołeckie oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw.

4. Zainteresowani sołtysi mogą sami zaangażować się w akcję zbierania głosów na swoją osobę, które mogą dostarczyć osobiście lub w inny sposób do siedziby organizatora konkursu.

5. Głosowanie odbywać się będzie na kartach przygotowanych przez organizatora i dostępnych na stronie biura poselskiego. Istnieje możliwość powielania czystych kart.

6. Prawidłowo wypełniona karta powinna zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę sołectwa jak również imię i nazwisko osoby głosującej z własnoręcznym podpisem.

7. Nad prawidłowością rozstrzygnięcia konkursu czuwać będzie komisja w składzie której znajdą się prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej Wiesław Sołtysiak, Dyrektor Biura Poselskiego Jarosław Chomicz oraz przedstawiciel mediów Marcin Prejs.

8. Termin nadsyłania kart upływa 10 września 2012 r., liczyć będzie się data stempla pocztowego.

9. W przypadku równej liczby głosów decyzja o wyborze Sołtysa Roku należy do Komisji.

10. Korespondencję opatrzoną dopiskiem „Sołtys Roku” prosimy kierować osobiście lub na adres:

Biuro Poselskie Posła Robert Telus

ul. Moniuszki 15

26-300 Opoczno

Wszelkich informacji udzielają: Prezes Stowarzyszenia Wiesław Sołtysiak tel. 607-072-607 oraz pracownicy Biura Poselskiego tel. (44) 755-00-76 lub na stronie internetowej www.telusrobert.pl

Jesteśmy przekonani, że w Naszej Gminie są sołtysi, którzy są godni takiego tytułu, bo potrafią się troszczyć bezinteresownie o swoich mieszkańców, inicjują rozwój sołectwa i działają dla dobra ludzi i gminy. Powinniśmy ich wskazywać jako wzór do naśladowania.

Załączniki (do pobrania):

Kupon zgłoszeniowy kandydata

Ogłoszenie / Kurenda

Regulamin konkursu na Sołtysa Roku

Druk zgłoszenia kandydata