Realizujemy projekt „Ocalić od zapomnienia – historia i tradycja na Ziemi Żarnowskiej”

Dodano: sobota, 23 czerwca 2012

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Żarnów wraz z samorządową instytucją kultury – Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie, otrzymała dofinansowanie do realizacji interesującego projektu, złożonego na konkurs „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego”, ogłoszony wiosną `2012 przez Łódzki Dom Kultury. W ostatnim czasie został on rozstrzygnięty. Konkurs dotyczył realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności samorządowych instytucji kultury, w tym z unowocześnieniem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów danej instytucji i powiązaniem jej działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Nasz wniosek na realizację zadania o nazwie: „Ocalić od zapomnienia – historia i tradycja na Ziemi Żarnowskiej” został oceniony bardzo wysoko  i otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000 złotych. Cieszy nas wszystkich to finansowe wsparcie, zwłaszcza, że konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem w miastach i gminach województwa. Dofinansowano 47 projektów, spośród wszystkich 132 złożonych do Łódzkiego Domu Kultury.

Poniżej – pismo informujące o pozyskaniu środków na ten cel: