Zachęcamy do zdobywania „Turystyczno–Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów”

Dodano: poniedziałek, 22 lutego 2021

„Turystyczno–Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów” ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie przy współpracy z Gminą Żarnów. Odznaka powstała przy wsparciu finansowym gminy, co przyniosło konkretne efekty w postaci druku regulaminu, książeczki potwierdzeń terenowych, a przede wszystkim metalowych odznak w dwóch stopniach: srebrnym i złotym. Odznaka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 37 x 31,5 mm. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

Warto podkreślić, że celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno–krajoznawczych i ekologicznych Gminy Żarnów, zachęcenie turystów do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury i przyrody, miejsc pamięci narodowej i innych obiektów krajoznawczych godnych uwagi.

Poniżej – prezentujemy szczegółowy regulamin, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Zachęcamy do jego wnikliwej lektury i zdobywania „Turystyczno–Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów”.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Turystyczno–Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Żarnowie przy współpracy z Gminą Żarnów.
 2. Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych gminy Żarnów i imprez turystycznych organizowanych przez O/PTTK w Żarnowie.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 7 roku życia poprzez uczestnictwo w imprezach turystyczno–krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych). Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką dorosłych.
 2. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 3. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów i imprez można zbierać w książeczce odznaki lub w samodzielnie wykonanej kronice z opisami, datą, fotografiami itp.
 4. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, fotografie na tle obiektów lub pieczątki i podpisy organizatorów wycieczki czy innej imprezy turystycznej odbywającej się na terenie gminy.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 6. Warunkiem zdobycia Turystyczno–Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów w stopniu srebrnym jest:
  • udział w jednym rajdzie organizowanym przez O/PTTK w Żarnowie;
  • zaliczenie przynajmniej 7 obiektów wybranych z listy poniżej w stopniu złotym;
  • udział w kolejnych trzech rajdach (wycieczkach pieszych lub dwóch rajdach pieszych) i jednym spływie kajakowym rzeką Czarną, organizowanych przez O/PTTK w Żarnowie, przy czym jeden z ich powinien przebiegać częścią „Piekielnego Szlaku” w granicach gminy Żarnów;
  • zaliczenie pozostałych obiektów z listy;

Zaleca się przy zdobywaniu odznak udział w przynajmniej jednej imprezie o charakterze kulturalno–oświatowym np. Dniach Żarnowa, obchodach rocznic historycznych, konferencji popularno–naukowych itp.

Lista obiektów godnych zobaczenia w gminie Żarnów:

 • kościół św. Mikołaja w Żarnowie
 • wczesnośredniowieczne grodzisko, zwane „Szwedzką Górą” w Żarnowie
 • Izba Regionalna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie
 • cmentarz parafialny z kwaterą partyzantów z 25 pp AK w Żarnowie
 • cmentarz żydowski w Żarnowie, ul. Zachodnia (dawna Tresta Wesoła)
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji nad zalewem w Miedznej Murowanej
 • kamieniołom w Sielcu
 • kościół św. Łukasza w Skórkowicach
 • Izba Regionalna w bibliotece w Skórkowicach
 • Izba Regionalna „Pod Diablą Górą” w Klewie
 • rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie”
 • zabytkowy park podworski w Trojanowicach
 • pomnik przyrody (dąb) w Siedlowie
 • rezerwat przyrody „Diabla Góra” z pomnikiem ku czci partyzantów 25 pp AK na szczycie
 • stajnia artystyczna w Marcinkowie
 • pomnik partyzantów 25 pp AK w Widuchu
 • pomnik upamiętniający 25 pp AK w Klewie – Borkach

III. Weryfikacja

 1. Odznaki weryfikuje zespół instruktorów krajoznawstwa O/PTTK w Żarnowie
 2. Podstawą do weryfikacji jest książeczka odznaki lub kronik z poświadczeniami zgodnie z regulaminem. Dokumentację należy przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Oddział PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5
  26- 330 Żarnów.
  3. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem na list polecony.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do O/PTTK w Żarnowie
 2. Zasady regulaminu opracowali:
  • Włodzimierz Szafiński – prezes ZO PTTK w Żarnowie
  • Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZO PTTK i Wójta Gminy w Żarnowie
 4. Odznaki oraz książeczki „Turystyczno–Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów” zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy Żarnów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Kliknij, aby powiększyć…