Zakończenie budowy drogi asfaltowej Ruszenice – Ławki

Dodano: poniedziałek, 10 lutego 2014

Od wielu lat droga Ruszenice – Ławki – Klew była w fatalnym stanie technicznym, choć miała status powiatowej. Zwłaszcza jej leśny odcinek, prowadzący od skrzyżowania z drogą gminną (do miejscowości Młynek) do drugiego mostu na rzece Czarnej, był bardzo trudny do pokonania. Nigdy nie remontowany piaszczysty trakt był niedostępny dla samochodów. Mało tego, droga nie wiodła właściwym śladem i przebiegała po terenach prywatnych. Należało to bezwzględnie uporządkować. W 2013 roku pojawiła się możliwość zdobycia środków na jej remont. Z inicjatywy władz samorządowych gminy i powiatu, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wsparcie finansowe, deklarując udział własny w odbudowie tej drogi.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał środki na ten cel. Inwestycję prowadzono latem i jesienią 2013 roku. Do realizacji wybrano pierwszy odcinek Ruszenice – Ławki o długości 1,9 km. Mimo usilnych starań i zabezpieczenia środków przez władze gminy, powiat jednak nie zdecydował się współfinansować całego odcinka z Ruszenic do Klewa (3,3 km). Po przetargu okazało się, iż wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim (a więc firma, która w tym samym czasie budowała „schetynówkę” Tomaszów – Afryka). Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowej podbudowy z kruszyw drogowych (20 cm) i położenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm na szerokości jezdni 4,5 m. Poza tym wykonano odwodnienie nowej drogi i wykopano rowy przydrożne, czym na samym starcie przedłużono jej trwałość. Ponadto wybudowano zjazdy gospodarcze na całym zmodernizowanym odcinku.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 701 tys. zł, z czego 356,7 tys. zostało sfinansowane z budżetu województwa łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, a pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy i powiatu. Pozostała część drogi jest planowana do realizacji w następnych latach, a w 2014 roku ma nastąpić jej udrożnienie i wysypanie rumoszem skalnym i kruszywem drogowym. Miejmy nadzieję, iż ta najbardziej zaniedbana – pod względem infrastruktury komunikacyjnej – część Naszej Gminy, wkrótce zmieni swój wizerunek. Okoliczni mieszkańcy pragną, by tak się stało.

Aby tradycji stało się zadość, dokonano również uroczystego otwarcia, przecięcia symbolicznej wstęgi i poświęcenia wybudowanego odcinka drogi Ruszenice – Ławki. W grudniu 2013 roku, przy udziale władz gminy i powiatu, dyrekcji i przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, radnych, sołtysów i mieszkańców, tuż obok jednego z mostów na rzece Czarnej, dokonał tego proboszcz parafii w Skórkowicach – ks. Józef Dujko.