Zakończenie I etapu budowy drogi Żarnów – Skórkowice

Dodano: czwartek, 10 listopada 2011

W październiku 2011 roku zakończone zostały roboty związane z realizacją bardzo ważnego inwestycyjnego zadania drogowego w gminie Żarnów „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku: granica powiatu opoczyńskiego – Skórkowice – Żarnów. Etap I odcinek Marcinków – Żarnów.”. To najważniejsza droga lokalna w gminie, łącząca dwa stare ośrodki osadnicze – Żarnów ze Skórkowicami. Od lat cieszyła się bardzo złą sławą, bowiem nie była remontowana od lat. Jej stan wymagał natychmiastowej renowacji, z uwagi na znaczną intensywność ruchu lokalnego, a zwłaszcza częstych przejazdów samochodów transportujących piaskowiec z żarnowskich kamieniołomów. Konieczność remontu wynikała również z usytuowania przy tej drodze obiektów szkolnych w Żarnowie (ul. Przedborska) i potencjalnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Kompleksową modernizacją objęto pierwszy odcinek drogi o długości 3200 metrów. Dodać należy, iż jest to pierwsza „schetynówka” w naszej gminie, realizowana z programu budowy dróg lokalnych, będąca wspólną inwestycją gminy i powiatu.

Tzw. zakres rzeczowy rozbudowy drogi obejmował m.in. poszerzenie jezdni do 6 m (poza terenem zabudowanym) z jej zwiększeniem do 7 m w przekroju ulicznym wraz ze wzmocnieniem podbudowy. Ponadto przewidziano wykonanie nowej nawierzchni składającej się z warstwy ścieralnej (5cm) i wiążącej (7cm), a także wykonanie chodników dla pieszych z kostki betonowej w terenie zabudowanym w Żarnowie, aż do samego skrzyżowania prowadzącego do miejscowości Sielec. Uzupełnieniem inwestycji było odtworzenie wszystkich rowów przydrożnych na całym odcinku, remont przepustów pod drogą oraz wykonanie oznakowania pionowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego.
Niestety, ta inwestycja okazała się bardzo kosztowna. Całkowita wartość zadania wyniosła 3,677 mln złotych, z czego 1,785 mln zł zostało sfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a pozostała kwota w równych częściach przez Powiat Opoczyński i Gminę Żarnów. Wykonawcą robót było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” sp. z o.o., mające swoją siedzibę w Górkach Szczukowskich k. Kielc. Prace firmy zostały ocenione bardzo wysoko, a wszystkie roboty zakończono w terminie. Mimo, iż budowa drogi wiązała się z wieloma niedogodnościami dla kierowców (np. objazd do Skórkowic przez Myślibórz i Marcinków), to teraz wszyscy mieszkańcy bardzo cieszą się z nowej nawierzchni drogowej.

Ilustracją niech będzie film z YouTube, pokazujący jak przebiegała budowa tej drogi. Jeśli chcesz go obejrzeć, kliknij na poniższy link:

http://www.youtube.com/watch?v=7obpOvaZQgc