Żałobne wspomnienie o śp. inż. Michale Klusce (1984 – 2020)

Dodano: czwartek, 03 grudnia 2020


Społeczeństwo gminy Żarnów jest wstrząśnięte tragiczną śmiercią młodego mieszkańca Gminy Żarnów Michała Kluski (1984 – 2020), powszechnie znanego i bardzo lubianego młodego człowieka, wyjątkowo utalentowanego inżyniera informatyka, od lat zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Żarnowie. Jego niespodziewana śmierć, do której doszło w dniu 22 listopada 2020 roku, stała się dla nas wszystkich ogromną traumą i niewyobrażalnym bólem.

Ks. prof. Marek Dziewiecki powiedział: „Kochać to pragnąć, by kochana przez nas osoba żyła zawsze i by zawsze była z nami. Największym cierpieniem dla kogoś, kto kocha, jest rozstanie z ukochaną osobą. Gdy rozstanie to jest jedynie chwilowe, wtedy przeżywamy bolesną tęsknotę. Gdy rozstanie to jest ostateczne w perspektywie doczesności, wtedy przeżywamy żałobę, która jest czymś o wiele bardziej bolesnym niż najboleśniejsza nawet tęsknota”.

W tych bardzo tragicznych dniach, łączymy się w bólu i żałobie z żoną Sylwią, synami Bartłomiejem, Adamem, Szymonem i Fabianem, Rodzicami, Teściami i całą rodziną Michała Kluski. Zawsze będzie nam Go bardzo brakować. W dniu 28 listopada 2020 roku w kościele św. Mikołaja w Żarnowie odbył się Jego pogrzeb, w którym uczestniczyły setki ludzi, pragnących towarzyszyć Mu w ostatniej drodze. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks. Bogdan Pacyniak.

Podczas pogrzebu Michała, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki wygłosił pożegnalne przemówienie, które duże fragmenty poniżej cytujemy:


Drogi Świętej Pamięci Michale! Nasz serdeczny Przyjacielu!

Dziś w naszym żarnowskim kościele parafialnym z wielkim głębokim żalem przychodzi nam Cię pożegnać! Pożegnać nie tylko jako powszechnie znanego i cenionego młodego mieszkańca Gminy Żarnów, wyjątkowo utalentowanego inżyniera informatyka, strażaka OSP z kilkunastoletnim stażem, skarbnika OSP KSRG Skórkowice, działacza społecznego, ukochanego męża, ojca, zięcia, ale także jako zaangażowanego pracownika Urzędu Gminy w Żarnowie, który od kilkunastu lat pracował w administracji samorządowej.

Przed laty postanowiłeś kształcić się i służyć ludziom. Całe swoje zawodowe życie pracowałaś jako informatyk, bo właśnie ta dziedzina wiedzy stała się Twoją prawdziwą pasją i powołaniem. Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, przed kilkunastu laty ukończyłeś informatykę (specjalizacja – sieci komputerowe) w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Pracę zawodową rozpocząłeś jako referent w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie, a w 2006 roku zostałeś zatrudniony jako pracownik administracyjno – biurowy w Urzędzie Gminy Żarnów. Twoim celem była efektywna praca, która umożliwiała wykorzystywanie i rozwijanie zdobytej na uczelni wiedzy. Byłeś entuzjastą informatyki, opiekunem gminnych serwerów, twórcą strony internetowej i biuletynu informacji publicznej gminy, a w codziennej pracy cechowała Cię ogromna kreatywność i pomysłowość. Każdego dnia budowałeś pozytywny wizerunek żarnowskiego samorządu. Szybko się uczyłeś nowinek technologicznych i wdrażałeś je w życie. Byłeś zawsze naszą opoką, ostoją, charakteryzowałeś się solidnością i rzetelnością w działaniu. Stale podnosiłeś swoje kwalifikacje, czym imponowałeś nie tylko przełożonym, ale też koleżankom i kolegom w pracy. Od wielu lat wykonywałeś profesjonalną obsługę informatyczną wszystkich wyborów i sprawowałeś opiekę nad przesyłaniem informacji do delegatur wyborczych, za co zawsze byłeś chwalony i wyróżniany. Mimo, iż na co dzień byłeś bardzo skromny, to miałeś znakomite relacje z innymi ludźmi. W wielu kwestiach zawodowych, mimo młodego wieku, stawałeś się autorytetem dla współpracowników, którzy niejednokrotnie nie mogli sobie bez Ciebie poradzić.

Od lat byłeś bardzo zaangażowanym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach, jednym z inicjatorów ufundowania sztandaru i włączenia w 2013 roku tej zasłużonej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce. Koledzy strażacy wybrali Cię swoim skarbnikiem, co wyjątkowo świadczy o zaufaniu i sympatii, jakim wszyscy Cię obdarzali. M.in. dzięki Twojej intensywnej pracy w Zarządzie jednostki, OSP KSRG Skórkowice wzbogaciła się o supernowoczesny samochód marki Man za niebagatelną kwotę 800 tys. zł. Byłeś współtwórcą wszelkich sukcesów w macierzystej OSP, a często uczestniczyłeś w akcjach bojowych, ratując niejednokrotnie zarówno mienie, jak i życie ludzi. Mimo bardzo młodego wieku, otrzymałeś kilka odznaczeń resortowych, m.in. za wysługę lat i za zasługi dla pożarnictwa. Bo właśnie straż pożarna stała się Twoją miłością i prawdziwym powołaniem. Działając aktywnie w niej, mogłeś stale dawać siebie innym. Miałeś znaczący wpływ na druhów z OSP, kształtowałeś charaktery młodych strażaków – ochotników.

 Drogi Michale! Nasz serdeczny Przyjacielu!

Byłeś wspaniałym mężem i ojcem Bartłomieja, Adama, Szymona i Fabiana, ukochanym synem i zięciem, cechowała Cię wyjątkowo ujmująca osobowość, życzliwość dla bliźnich i rzadka w dzisiejszych czasach chęć niesienia pomocy innym. Zapewniamy Cię, iż będziemy pamiętać o Twej pełnej zaangażowania pracy zawodowej i społecznej. Pamięć o Tobie w naszym środowisku będzie trwać wiecznie, zawsze będziemy Cię serdecznie wspominać. Żegna Cię dziś nie tylko pogrążona w żałobie rodzina, ale też Twoi przyjaciele z Urzędu Gminy w Żarnowie, wszystkich jednostek strażackich z gminy i całe nasze miejscowe społeczeństwo. Obecność tak wielu pocztów sztandarowych dobitnie dowodzi o ogromnym szacunku, jakim wszyscy Cię obdarzali. Pozostawiłeś nas wszystkich w głębokim smutku i skrajnej rozpaczy. Bez Ciebie – nasz Drogi Przyjacielu Michale – nic już nigdy nie będzie takie jak dawniej. Wierzymy jednak, że kiedyś wszyscy się spotkamy. Spoczywaj w pokoju z Bogiem, niech Ci żarnowska ziemia lekką będzie…