Zapraszamy do uczestnictwie w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Dodano: środa, 13 marca 2013

Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Żarnowie zapraszają do udziału w kolejnej edycji „Konkursu na palmę wielkanocną”. Odbywa się on pod patronatem Wójta Gminy Żarnów.

Konkurs organizują nauczycielki Maria Jałosińska i Elżbieta Stańczyk oraz kierownik GBP w Żarnowie Ewa Borończyk. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, stworzenie możliwości do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Żarnów. Odbywa się on w dwóch etapach:

I etap (szkolny) trwa do 20 marca 2013 roku, każda ze szkół przeprowadza go w swojej placówce.

II etap (gminny) trwa do 22 marca 2013 roku, odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie (wybrane palmy należy dostarczyć do godz. 10.00). Do II etapu każda ze szkół może wybrać i dostarczyć maksymalnie 20 palm, wyłonionych w I etapie konkursu, spośród wszystkich palm wykonanych przez uczniów szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 marca 2013 roku (piątek).

 

Wszystkie palmy należy wykonać z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów zdobniczych. Palmy powinny być opatrzone metryczką, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa. Prace konkursowe nie będą oddawane.

 

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

I.              Uczniowie klas 0-III szkół podstawowych;

II.            Uczniowie klas III-VI szkół podstawowych;

III.           Uczniowie klas I-III gimnazjum.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami rzeczowymi. Nagrodzone prace będą wystawione w budynku Urzędu Gminy w Żarnowie oraz zamieszczone w fotogalerii na gminnej stronie internetowej www.zarnow.eu

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie…