Zapraszamy na koncert charytatywny „Miejcie nadzieję…” na rzecz uchodźców z Ukrainy!

Dodano: piątek, 11 marca 2022

W piątek, 25 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie artystyczne – koncert charytatywny „Miejcie nadzieję…”, którego inicjatorem jest powstała niedawno Gminna Rada Pożytku Publicznego w Żarnowie, pracująca pod przewodnictwem Marzeny Michalowskiej – Kowalik, zasłużonej mieszkanki Gminy Żarnów, właścicieli Stajni Artystycznej Marcinków. Uczestnictwo w koncercie charytatywnym „Miejcie nadzieję…” będzie wyrazem naszej solidarności z mieszkańcami Ukrainy, doświadczającymi tragedii wojny i uchodźstwa.              

 „Miejcie nadzieję!…Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera”
                                                              
Adam Asnyk

Z inicjatywy mieszkańców i władz Gminy Żarnów, we współpracy z Gminą Czernikowo pod Toruniem, dzięki otwartości Artystów z Krakowa, Kielc i Czernikowa, będzie zorganizowany koncert, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na konto Polskiej Akcji Humanitarnej – SOS Ukraina. Odbędzie się on w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza, w Żarnowie w piątek, 25 marca 2022 roku o godz. 19.00.

Koncertowi towarzyszyć będzie kiermasz potraw regionalnych, przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Datki za poczęstunek również zostaną przekazane na wspomniane wyżej konto PAH.

Miejmy zatem nadzieję, tak bardzo potrzebną walczącym, pozostającym w Ukrainie, przybywającym do naszego kraju, nadzieję potrzebną nam i całej Europie…

„Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość…”

ZAPRASZAJĄ:

  • Artyści
  • Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki
  • Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
  • Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
  • Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Żarnów

Całkowite wpływy z koncertu i kiermaszu zostaną przekazane na konto PAH – SOS Ukraina. Wszyscy Artyści występują charytatywnie. Bilety – cegiełki będą rozprowadzane przez Urząd Gminy Żarnów, Stowarzyszenia, KGW, OSP.

Informacje pod numerami telefonów:

  • Marzena Michałowska – Kowalik, tel. 508 126 577
  • Hubert Szulc, tel. 782 243 802

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje miesięcznik ludzi myślących samodzielnie „GŁOS z Serca Polski”.

Kliknij, aby powiększyć…Mapa Gminy Żarnów