Zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 14 marca 2022

W marcu 2022 roku we wszystkich ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Realizowane będą one w okresie od 17 do 27 marca, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje m.in. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, a także uchwalenie programu działania i budżetu OSP. Warto wspomnieć, iż XII Zjazd Gminny odbył się w listopadzie 2021 roku, a powiatowy – w styczniu 2022 roku.

Harmonogram zebrań jest następujący:

17 marca 2022 r. (czwartek), godz. 18.00 – OSP Paszkowice
20 marca 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP Chełsty
20 marca 2022 r. (niedziela), godz. 17.30 – OSP Topolice
21 marca 2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00 – OSP Miedzna Murowana
21 marca 2022 r. (poniedziałek), godz. 19.30 – OSP Zdyszewice
27 marca 2022 r. (niedziela), godz. 15.00 – OSP Straszowa Wola
27 marca 2022 r. (niedziela), godz. 16.30 – OSP KSRG Skórkowice
27 marca 2022 r. (niedziela), godz. 18.00 – OSP KSRG Żarnów

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP. Jak zawsze, udział w nich weźmie Wójt Gminy Żarnów i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki. Towarzyszyć mu będzie Komendant Gminny Gabriel Jasion i inni członkowie Zarządu. Podczas zebrań będą poruszane aktualne problemy i bieżące sprawy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Naszej Gminie.

Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…

Kliknij, aby powiększyć…

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Mapa Gminy Żarnów

Zjazd OSP 1

Zjazd OSP 2

Zjazd OSP 3

Herb Żarnowa