Żarnowianie w pielgrzymce na „Skałkę” w Krakowie

Dodano: poniedziałek, 30 maja 2011

Około 100 mieszkańców gminy Żarnów wraz z wójtem gminy Żarnów Krzysztofem Nawrockim i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Marcinem Baranowskim w dniu 8 maja 2011 roku wzięło udział w pielgrzymce na „Skałkę” w Krakowie. Żarnowska grupa (w dwóch autokarach) wchodziła w skład 600 osobowej pielgrzymki dziękczynnej za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Nasi pątnicy pochodzili z kilkunastu miejscowości z gminy Żarnów i są aktywnymi członkami lokalnych stowarzyszeń. Uczestnikami wyjazdu byli również niektórzy radni oraz sołtysi. Głównym organizatorem pielgrzymki było Starostwo Powiatowe oraz Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie, a wzięli w niej udział przedstawiciele prawie wszystkich gmin powiatu. Zdecydowana większość uczestników była ubrana w opoczyńskie stroje ludowe. Wszyscy wzięli udział w procesji i mszy odprawionej na „Skałce”.

 

W bogatej liturgii Kościoła w Polsce naczelne miejsce przypadło kultowi św. Stanisława, zwłaszcza w Krakowie, szczycącym się posiadaniem szczątków męczennika. Z kultem stanisławowym związany jest zwyczaj odbywania dziękczynnej procesji z Wawelu na Skałkę. Tezę tę poświadczają księgi liturgiczne z okresu największego nasilenia kultu św. Stanisława przypadającego na przełom XV i XVI wieku. W okresie współczesnym na Skałkę zawsze rusza barwna procesja z relikwiami św. Stanisława, podążając tym samym szlakiem co w przeszłości. Majowa procesja przetrwała w swej liturgicznej formie do dnia dzisiejszego. W bieżącym roku odbyła się w niedzielę 8 maja 2011 roku, z udziałem najwyższych władz państwowych, całego polskiego episkopatu i rzesz wiernych.

Procesję z Wawelu na Skałkę poprowadził kardynał Camillo Ruini, wikariusz diecezji rzymskiej, który rozpoczął proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. On także wygłosił homilię podczas Mszy św. odprawionej na dziedzińcu klasztoru Paulinów na Skałce, przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci. Miłym dla nas  akcentem było przywitanie  opoczyńskich pielgrzymów przez kardynała Stanisława Dziwisz, honorowego obywatela Opoczna. Uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie były ogłoszone ogólnopolskim dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką. W uroczystej procesji niesione były relikwie polskich świętych, m.in. św. Stanisława i św. Wojciecha oraz świętych związanych z Archidiecezją Krakowską, a także relikwiarz z kroplą krwi Jana Pawła II. Kardynał Dziwisz podziękował papieżowi Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II oraz za wybór daty tej uroczystości, która przypadła na Niedzielę Bożego Miłosierdzia. – Jan Paweł II staje się patronem wolności, ona powinna znajdować dojrzały wyraz w naszej jedności i solidarności – mówił kard. Dziwisz. Kardynał Ruini, który przewodniczył mszy świętej powiedział, że teraz Jan Paweł II jako błogosławiony wzywa Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza swoich rodaków, by byli mocni w wierze. – Jan Paweł II wzywa was – wzywa nas wszystkich – abyście pozostali mocni w waszych korzeniach, w dziecięcej ufności do Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa. Mocni w wierze w Boże Miłosierdzie, w Jezusa Miłosiernego, który ukazał się siostrze Faustynie Kowalskiej, czczonej w sanktuarium w Łagiewnikach – dodał. Powiedział również, że  Jan Paweł II, w całym swoim życiu i w całej swojej posłudze, dał całkowicie siebie samego i w ten sposób stał się prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii.

 

Po mszy świętej procesja przeszła na Wawel. Wszyscy pielgrzymi mieli możliwość zwiedzenia katedry i krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie znajduje się miejsce wiecznego spoczynku Józefa Piłsudskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii. Pielgrzymka zakończyła się spotkaniem modlitewnym wszystkich jej uczestników w Sanktuarium w Paradyżu. Poprowadził je dziekan żarnowski, ks. prał. Adam Myszkowski.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku mieszkańcy naszej gminy również uczestniczyli w pielgrzymce do Krakowa. Wówczas celem podróży były podkrakowskie Łagiewniki i tamtejsze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ubiegłoroczna pielgrzymka zakończyła się w Żarnowie, gdzie dla 750 osób przygotowano posiłek w hali sportowej Gimnazjum w Żarnowie. Uroczyste zakończenie pielgrzymki odbyło się w kościele św. Mikołaja w Żarnowie, najstarszej świątyni katolickiej w powiecie opoczyńskim, a prowadził je ks. kan. Jan Kruk. Informacje na temat ubiegłorocznej pielgrzymki można znaleźć pod adresami www.nawrocki-krzysztof.pl/nicolaus/16.pdf lub www.zarnow.prv.pl (zakładka Nicolaus).