Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs na „Najlepsze EKOSOŁECTWO”

Dodano: piątek, 19 lipca 2019

Dla propagowania idei rozwoju ekosołectw Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs na „Najlepsze EKOSOŁECTWO”. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego. Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra wspólnego.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Zapraszamy na stronę www. bioeconomy.lodzkie.pl

Karta zgłoszenia – EKOSOŁECTWO 2019.

Regulamin Konkursu