Zebrania rejonowe członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich

Dodano: poniedziałek, 18 lutego 2019

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich organizuje zebrania rejonowe członków spółdzielni, które odbędą się w dniu 20 lutego 2019 r.:

  • o godz. 1000 w miejscowości Skórkowice (Biblioteka)
  • o godz. 1200 w miejscowości Żarnów (Dom Kultury)

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r.
  2. Dyskusja
  3. Sprawy różne.