Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żarnowie

Dodano: wtorek, 19 lutego 2019

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych ogłaszamy tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 14 marca 2019 rok (czwartek) o godz. 1000 w Domu Kultury w Żarnowie.

Celem etapu eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju oraz do zgłaszania się w terminie do 11 marca 2019 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

W turnieju uczestniczą dzieci i młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych:

  • Grupa I – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych
  • Grupa II– uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjum klasa III
  • Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Regulamin OTWP, wg. którego zostaną przeprowadzone eliminacje gminne, jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Do strony z regulaminem i pozostałą dokumentacją, można przejść, klikając TUTAJ