Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 29 lutego 2016

W marcu 2016 roku we wszystkich ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Realizowane będą one w okresie od 05 do 20 marca, a ich harmonogram został ustalony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie, który odbył się 23 lutego 2016 roku.

Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje m.in. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a wybór delegatów na zjazd gminny. Warto wspomnieć, iż zjazd gminny odbędzie się w czerwcu 2016 roku, a powiatowy – w grudniu 2016 roku.

Harmonogram zebrań jest następujący:

05 marca 2016 r. (sobota), godz. 15.00 – OSP Chelsty

05 marca 2016 r. (sobota), godz. 18.00 – OSP Topolice

06 marca 2016 r. (niedziela), godz. 14.00 – OSP Straszowa Wola

06 marca 2016 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP KSRG Skórkowice

13 marca 2016 r. (niedziela), godz. 13.30 – OSP Zdyszewice

13 marca 2016 r. (niedziela), godz. 16.30 – OSP Miedzna Murowana

20 marca 2016 r. (niedziela), godz. 14.00 – OSP Paszkowice

20 marca 2016 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP KSRG Żarnów

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także wybrani pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie. Podczas zebrań w jednostkach OSP będą poruszane aktualne problemy i bieżące sprawy wsi.

Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…

znak_zosp