Złote Gody

Dodano: wtorek, 09 września 2008

W niedzielę, 31 sierpnia w sali narad Urzędu Gminy w Żarnowie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanych przez Prezydenta RP.

W tym roku, jubileusz 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodziło sześć par:
Jolanta i Tadeusz Szymańscy z Budkowa,Teresa i Władysław Palus z Ruszenic, Karolina i Stanisław Antosowie z Ruszenic, Bolesław i Hanryka Natkańscy z Nadola , Janina i Marian Kubatowie oraz Władysława i Bolesław Wełnowie ze Skórkowic,
W imieniu prezydenta odznaczenia, wraz z kwiatami i drobnymi upominkami wręczyli Wójt Gminy Żarnów Maria Morawska wraz z przewodniczący Rady Gminy, zastępcą wójta, skarbnikiem i kierownikiem USC.