Zmiana rozporządzenia MRiRW w sprawie grypy ptaków

Dodano: wtorek, 11 kwietnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie informuje, że dnia 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i uchylające jednocześnie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Znosi ono m.in. zakaz organizowania targów z udziałem drobiu oraz nakaz zgłaszania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii planowanych przemieszczeń drobiu.

Restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu przydomowego zostały ograniczone do nakazu utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, w mocy pozostaje nakaz m.in. pojenia i karmienia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych oraz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki.

Poniżej zamieszczamy pełen tekst rozporządzenia zachęcając do wnikliwego zapoznania się z jego treścią.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI