Alarmy przeciwpożarowe w szkołach

Dodano: piątek, 21 października 2011

W dniu 13 października w budynku Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie miało miejsce tragiczne zdarzenie. Na zapleczu klasopracowni fizyczno – chemicznej doszło do groźnego wybuchu, który spowodował rozprzestrzenienie się ognia. Dyrekcja szkoły w trybie natychmiastowym zarządziła ewakuację uczniów i pracowników.

 

Na miejsce przybył jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie, któremu towarzyszył oficer pożarnictwa z Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Mimo, że strażacy bardzo sprawnie przeprowadzili akcję ratunkową, sytuacja była coraz trudniejsza. W trakcie wybuchu ranny został jeden z uczniów szkoły, któremu natychmiast udzielono pomocy. Wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi zostali przeprowadzeni w bezpieczne miejsce kilkoma wyjściami ewakuacyjnymi. Po około 20 minutach sytuacja została opanowana, a próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły zakończyła się pełnym sukcesem.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, którymi kierował młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej – Andrzej Śpiewak. W akcję ratowniczo – gaśniczą włączyli się także: Komendant Gminny OSP i jednocześnie prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie – Ryszard Jakubowski, a także podlegli mu strażacy: Adam Ruszkiewicz, Marek Piekielnik, Mirosław Wronkowski oraz Waldemar Zelga.

 

Identyczne ćwiczenia tego samego dnia zostały przeprowadzone również w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Tam również bardzo sprawnie przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły na wypadek pożaru. 


Tak, jak w gimnazjum, wszystkie ćwiczenia, – którym towarzyszył pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pożarze – odbyły się pod bacznym okiem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie.

 

Akcje zostały zorganizowane wzorowo i uznano, że żarnowskie placówki oświatowe są dobrze przygotowane na wypadek zagrożenia pożarem.