APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Dodano: środa, 15 stycznia 2020

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest    
   utrzymywany;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym
   kontakcie z drobiem
lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w
   których
utrzymywany jest drób;
– wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu
   pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania się po otwartym
   wybiegu.

Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

kliknij, aby powiększyć…