Oddział PTTK w Żarnowie – uroczyste podsumowanie roku turystycznego 2019

Dodano: wtorek, 14 stycznia 2020

Na sobotę 11 stycznia 2020 r. przypadło uroczyste podsumowanie roku turystycznego 2019 w Oddziale PTTK Żarnów. W pierwszej, oficjalnej części spotkania, które odbyło się w miejscowym Domu Kultury wzięły udział 74 osoby. Byli  goście z Warszawy, Łodzi, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Końskich, Przysuchy i Opoczna. Oczywiście największą grupę uczestników stanowili członkowie żarnowskiego O/PTTK. Uroczystość otworzyli: wójt gminy Żarnów – dr Krzysztof Nawrocki i prezes Zarządu Oddziału PTTK – Włodzimierz Szafiński. Po powitaniu nastąpiło wprowadzenie sztandaru Oddziału i przedstawienie działalności za rok 2019.

W omawianym roku, członkowie PTTK z Żarnowa, mieli możliwość uczestnictwa w 53 imprezach turystyczno – krajoznawczych. Były to w szczególności spływy kajakowe, rajdy piesze, wycieczki krajoznawcze, ogólnopolskie przedsięwzięcia PTTK, imprezy kulturalne itp. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Oddział liczył 257 członków z opłaconą składką, w tym 125 osób to dzieci i młodzież szkolna.                                                                            

Aktualnie dominuje w działalności programowej turystyka kajakowa i piesza. W 2019 r. miłośnicy turystyki wodnej mogli uczestniczyć w 20 spływach kajakowych: Pilicą, Radomką, Drwęcą, Czarną Maleniecką, Wartą, Bzurą,Widawką, Wielkim i Małym Kanałem Brdy i Bugiem. Większość spływów stanowiły imprezy własne, ale braliśmy też udział w spływach organizowanych przez Klub Sportowy „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim czy przez Oddział PTTK we Włodawie. Od 2018 r. funkcjonuje w ramach Oddziału, Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów liczący obecnie 45 członków. Klub obejmuje swoją działalnością nie tylko członków O/PTTK w Żarnowie, są w nim również przedstawiciele Oddziałów PTTK w Sieradzu i Łodzi. W naszych imprezach w 2019 r. oprócz  Polaków pływali obywatele Francji, Serbii i Włoch. Zdobywamy turystyczne odznaki kajakowe. W omawianym roku przyznano naszym kajakarzom 27 odznak, w tym 3 srebrne (trzeba przepłynąć co najmniej 1000 km), 7 brązowych ( 600 km), pozostałe to popularne TOK (100 km). Najmłodszymi zdobywcami Dziecięcych Odznak Kajakowych PTTK „Kiełbik” są: Marysia (6 lat) i Jadzia Jakubowskie, pływające z rodzicami.

Od 23 lat promujemy też turystykę pieszą. Głównymi odbiorcami tej formy turystyki są dzieci i młodzież szkolna. Oddziałowe rajdy piesze, mają wieloletnią tradycję np. rajdy „Szlakiem Powstania Styczniowego”, „Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala”, „Brzegiem Pilicy” i „Pierwszy Dzień Wiosny”.  W/w imprezy piesze odbyły się już po raz dwudziesty drugi. Najdłuższą historię ma organizowany wspólnie z O/PTTK w Końskich „ Rajd Niepodległości”, którego 23 edycja odbyła się w 2019 r. Promujemy również turystykę rodzinną organizując „Rodzinny Rajd wokół Żarnowa” i tradycję bożonarodzeniową organizując „Żarnowski Rajd z Mikołajem”. Nasi dorośli turyści uczestniczą w maratonach pieszych i innych rajdach długodystansowych organizowanych przez O/Świętokrzyski w Kielcach, Oddziały w Końskich, Skarżysku Kamiennej i Chęcinach. W 2019 r. zwiększył się stan kadry Oddziału, bowiem kilka osób zdało egzaminy na Przodownika Turystyki Pieszej. Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie, przyznał 41 odznak turystyki pieszej.

W ramach upowszechniania kultury, zorganizowaliśmy XXIII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbyły się także dwa wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakle „Don Kichot” i „Carmen”. Pod koniec roku szkolnego podsumowaliśmy konkurs na „Najlepszego Turystę w szkole”, wyróżniając młodych członków PTTK w poszczególnych szkołach, dyplomami i drobnymi upominkami. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie wspólnie z Gminą Aleksandrów, konferencji popularno – naukowej „Etnografia Środkowego Nadpilicza”, w której wzięło udział około 100 osób.

W 2019 r. Oddział PTTK w Żarnowie był organizatorem (lub zlecił organizację innym podmiotom) 14 wycieczek. Najważniejsze były dwa wyjazdy zagraniczne: do Gruzji i na Ukrainę (Truskawiec), były też dwie wycieczki Polska – Czechy (Śląsk Cieszyński – Morawy i Świeradów Zdrój – Liberec) oraz wyjazdy na międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku Kultur” w Łodzi. Braliśmy także udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki i wycieczce po powiecie opoczyńskim, połączonej ze zdobywaniem „Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego”. Duża grupa dzieci i młodzieży z różnych szkół objętych działalnością PTTK Żarnów, wzięła udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK „Bachotek” (woj. kujawsko – pomorskie).

Wielkim sukcesem Oddziału zakończył się ogólnopolski konkurs plastyczny „Polskie Krajobrazy”, w którym dwie członkinie klubu PTTK ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej zdobyły I i II miejsce w kraju. Dyplomy i nagrody odebrały w grudniu 2019 r. w siedzibie  ZG PTTK w Warszawie, podczas uroczystego podsumowania konkursu. Nasi dorośli członkowie, uczestniczyli w 62 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Legnicy, XX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ostrowie Wielkopolskim i Spotkaniu Członków Honorowych PTTK w Gdyni. Reprezentowaliśmy żarnowski PTTK na obradach Świętokrzyskiego Przedkongresowego Sejmiku Krajoznawczego w Końskich, konferencji w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu i spotkaniu historycznym w Przedborzu poświęconym pamięci gen. Amilkara  Kosińskiego – postaci z czasów Księstwa Warszawskiego.

Ciekawą ilustracją sprawozdania, była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak – wiceprezesa ZO PTTK w Żarnowie. Na krótki program artystyczny złożyły się wiersze o tematyce regionalnej, przedstawione przez autorów: (Przemysława Ciszewskiego i Grażynę Szafińską ). Były to utwory „Królewski romans” i „Bądź nam pozdrowiona”, nagrodzone I i III miejscem w konkursie „Jednego wiersza” w ramach Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Opocznie. W dalszej części spotkania został przedstawiony film o gminie Żarnów, który  był doskonałą  promocją walorów turystyczno – krajoznawczych naszej „małej Ojczyzny”.

Podziękowaniem dla wyróżniających się w pracy społecznej członków PTTK Żarnów, było wręczenie odznaczeń, dyplomów i odznak Towarzystwa. Przy okazji prezes Oddziału przypomniał o wręczonym Elżbiecie Kotyli, w listopadzie 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, medalu i tytule „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Podczas podsumowania w Żarnowie zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej, opiekunkom szkolnych klubów PTTK: Marii Grzybowskiej z Żarnowa i Justynie Nicoś z Przedborza. Dekoracji dokonała z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej, Anna Pręcikowska – Skoczylas, dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim w asyście Elżbiety Gordon, sekretarza Kapituły Odznaczeń ZG PTTK w Warszawie. Następnie Andrzej Gordon z Warszawy – członek Honorowy PTTK i Dziekan Kręgu Seniorów oraz Stanisław Łuć – Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie, wręczyli szereg odznaczeń Towarzystwa. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał Sławomir Klauz, Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Danuta Głowa, Maria Serafin oraz Jolanta i Dariusz Banaszczykowie. Złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” wyróżniono Sabinę Kubiszewską i Magdalenę Szołowską, a brązową otrzymali: Barbara Kalinowska, Magdalena Polak i Ewa Wilk. Dyplomami  PTTK uhonorowano Małgorzatę i Jana Szewczyków oraz Monikę Aleksandrowicz. Dyplomy i tytuł „Aktywny kajakarz” wręczono: Blance Jakubowskiej,Barbarze Kalinowskiej, Renacie Plucie, Zbigniewowi  Chmurze, Stanisławowi Gwieździe, Sławomirowi Klauzowi, Hubertowi Szulcowi i Jackowi Wojciechowskiemu. Była również okazja do wręczenia zdobytych w 2019 r. turystycznych odznak kajakowych. Specjalnym wyróżnieniem jest  odznaka dla młodzieży do lat 26 „Orli lot”, którą wyróżniono Aleksandrę Katę, za szczególne osiągnięcia w trzech ogólnopolskich konkursach plastycznych w latach 2017-2019.  

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień był czas na wystąpienia gości, z czego skorzystali: Andrzej Gordon, Anna Pręcikowska – Skoczylas i Paweł Mamrot, wójt gminy Aleksandrów. Wyprowadzenie sztandaru i wspólna fotografia, zakończyły pierwszą oficjalną część spotkania, w którym wzięli udział oprócz w/w osób, dyrektorzy szkół z Żarnowa i Przedborza, dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Opocznie i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych, radna Powiatu Opoczyńskiego i wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Żarnowie, opiekunowie szkolnych klubów PTTK, członkowie ZO PTTK w Żarnowie, członkowie i sympatycy Oddziału w Żarnowie. Wszyscy uczestnicy „Podsumowania…” otrzymali od organizatorów ilustrowaną broszurę z opisem dokonań Oddziału w 2019 r., okolicznościową plakietkę, notes i długopis. Drugą częścią spotkania był Bal PTTK, którego główną atrakcją był konkurs na najciekawsze przebranie wieczoru. Zwycięzcami konkursu okazali się Anna i Piotr Kmitowie (kardynał i zakonnica). Wszyscy uczestnicy tej zabawy, zostali nagrodzeni gorącymi brawami i drobnymi upominkami.

Włodzimierz Szafiński

kliknij, aby powiększyć…