Będzie budowa drogi Marcinków – Tomaszów w 2012 roku

Dodano: niedziela, 04 grudnia 2011

Mieszkańcy gminy bardzo cieszą się z budowy nowej drogi Żarnów – Marcinków, choć ciągle zadają pytanie: kiedy nastąpi ciąg dalszy tej inwestycji? Informujemy zatem, iż w 2012 roku! Prawdopodobnie w drugiej połowie roku będzie kontynuowana budowa drogi powiatowej nr 1504EŻarnów – Skórkowice na odcinku Marcinków – Tomaszów. Odbywać się będzie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Jest to kolejna edycja budowy tzw. „schetynówek” w Polsce. Nasz wniosek został bardzo dobrze przygotowany, wysoko oceniony (na drugim miejscu w województwie) i uzyskał zgodę na realizację. Ostateczną decyzję dotyczącą lokalizacji przebudowy trasy Marcinków – Tomaszów podjęła Rada Gminy w Żarnowie, choć pierwotne plany dotyczyły odcinka drogi, biegnącego przez Skórkowice. W roku 2012 planowany jest do realizacji kolejny etap rozbudowy tej drogi na odcinku Tomaszów – Marcinków o długości 2,4 km. Nowa, całkowicie zmodernizowana i wykonana według unijnych standardów droga będzie 6-metrowej szerokości.

 

 

 

 

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w następujących proporcjach: 30% – środki budżetowe oraz 70% środków własnych samorządów (gmina i powiat). Niestety, budowa drogi o takich parametrach jest bardzo kosztowna, potrzebne są niewyobrażalne dla przeciętnego mieszkańca ogromne kwoty finansowe. Według kosztorysu, nasz udział w inwestycji wynosić będzie prawie 2 mln 100 tys. złotych. Tyle właśnie musieliśmy zabezpieczyć środków na 2012 rok, by pokryć z własnego budżetu 35% wartości budowy tej drogi. Taka sama kwota pochodzić będzie z budżetu powiatu, a tylko 30% ze środków budżetu państwa. Wierzymy jednak, iż koszt budowy drogi będzie znacznie niższy w wyniku przetargu, a zaoszczędzone pieniądze uda się przeznaczyć na inne inwestycje w gminie Żarnów. Przypominamy, że w pierwszej edycji programu dofinansowanie było dla nas bardziej korzystne i wynosiło: po 25% – budżet gminy i powiatu oraz 50% – budżet państwa.

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w 2012 roku rząd przekaże samorządom na realizację zadań drogowych ok. 200 mln zł, w latach 2013-2015 będzie to ok. 3 mld zł (po miliard w każdym roku), co oznacza łącznie 3,2 mld zł dofinansowania. A więc środki w budżecie państwa w najbliższym czasie są zarezerwowane. Jeśli znajdą się pieniądze w budżetach powiatu i gminy Żarnów, to inwestycja drogowa będzie dalej realizowana, zwłaszcza, iż od dawna jest sporządzony projekt budowy całej drogi do Skórkowic i granic powiatu. Kiedy modernizacji poddany zostanie następny, wyjątkowo zaniedbany dalszy odcinek Tomaszów – Afryka – Ruszenice – Skórkowice – granica powiatu opoczyńskiego? Czas pokaże, choć wierzymy, że już w 2013 roku – podczas realizacji kolejnych edycji programu budowy „schetynówek” w Polsce. Miejmy nadzieję, iż tak się stanie…