Kompleks boisk sportowych „Orlik” w 2012 roku powstanie w Żarnowie

Dodano: sobota, 03 grudnia 2011

W 2012 roku wreszcie doczekamy się w gminie Żarnów kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Powstanie przy ulicy Polnej w Żarnowie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się boisko trawiaste, użytkowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Żarnowie. Kompleks będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne pod nadzorem trenera – animatora sportu. W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowany jest kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem, w skład których wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m, boisko wielofunkcyjne – przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej oraz zaplecze szatniowe.

 

 

Gmina Żarnów zgłosiła swój akces do programu „Moje boisko – Orlik 2012” z uwagi na fakt, iż Minister Sportu i Turystyki, mając na uwadze udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, ogłosił czwartą edycję programu pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Przygotowania gminy trwały dość długo, o „Orliku” w Żarnowie mówiono dużo w poprzednich latach. Wreszcie nadszedł czas realizacji tak potrzebnej inwestycji. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, aktywnie uczestniczył wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Marszałek Witold Stępień poinformował zebranych przedstawicieli samorządów o przeprowadzonej kwalifikacji, w wyniku której w 2012 roku powstanie 29 nowych „Orlików” w województwie łódzkim. W spotkaniu wziął udział m.in. Ryszard Stachurski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pierwszy termin naboru wniosków o dofinansowanie upłynął 30 listopada 2011 roku. Do Warszawy zostały wówczas dostarczone dokumenty z gminy Żarnów, pozytywnie zaopiniowane przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z kompletem niezbędnych załączników.

 

 

 

 

 

Głównymi celami programu są udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu oraz popularyzacja aktywnego stylu życia ze sportem i turystyką. Od 2008 roku w województwie łódzkim wybudowano 153 „Orlików”, których łączny koszt wyniósł ponad 50 mln zł. W 2012 roku planowana jest budowa kolejnych obiektów. W przyszłym roku kompleksy boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” powinny stanąć w Zelowie, Brzezinach, Żychlinie, Piotrkowie Trybunalskim, Złoczewie, Zgierzu, Głownie, Pajęcznie, a także w gminach Nowe Ostrowy, Góra Św. Małgorzaty, Piątek, Andrespol, Nowosolna, Siemkowice, Ręczno, Pęczniew, Sieradz, Goszczanów, Klonowa, Wróblew, Bolimów, Godzianów, Rokiciny, Będków, Łubnice, Parzęczew i przede wszystkim w gminie Żarnów.

 

 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:

 

  • boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych; wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Wyposażenie sportowe musi być trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Wyposażenie sportowe musi być montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
  • budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej min. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W skład budynku wchodzą: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, a także dla gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
  • oświetlanie kompleksu – budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

 

 

 

 

Ogólny koszt inwestycji wynosić będzie prawdopodobnie 1,1-1,2 mln zł, jednak w ok. 80% powinny to być środki zewnętrzne, zrefundowane po wykonaniu zadania. Średnia wartość kosztu budowy kompleksu boisk sportowych w roku 2010 wyniosła w kraju około 1.147.000 zł brutto. Kwota środków z budżetu państwa przeznaczona na realizację „Orlika 2012” wynosić będzie 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł brutto. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tzw. „wskaźnik G” jest niższy od 1.000 zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowić będzie do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500.000 zł (gmina Żarnów spełnia ten wymóg, bowiem „wskaźnik G” wynosi u nas 481,17 zł). Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu gminy Żarnów. Warto jednak po raz kolejny zaznaczyć, iż „Orliki” powstają przy współudziale finansowym państwa, samorządu województwa oraz gminy. Dla żarnowskiego obiektu została już przygotowana koncepcja, kosztorys i zlecono opracowanie projektu technicznego. Wszyscy wierzymy w rychłą realizację tak potrzebnej miejscowemu społeczeństwu inwestycji…