Budowa świetlicy wiejskiej w Malkowie

Dodano: niedziela, 07 kwietnia 2013

Malków jest miejscowością znajdującą się we wschodniej części Gminy Żarnów. Leży przy asfaltowej drodze gminnej Żarnów – Paszkowice – Wierzchowisko – Malków – Grabków (woj. świętokrzyskie). Jest sołectwem granicznym, którego terytorium położone jest najbardziej na wschód w Naszej Gminie (ok. 220 m n.p.m.). Granice sołectwa od strony wschodniej są również granicami powiatu i województwa. Na terenie sołectwa znajdują się duże tereny inwestycyjne Gminy Żarnów, której władze czynią wszystko, by zainteresować nimi potencjalnych inwestorów.

Malków do Gminy Żarnów należy od 1973 roku. Od czasów zaborów do 1954 roku wieś należała do gminy Sworzyce z siedzibą w Grabkowie (początkowo w pow. opoczyńskim, a od 1927 roku w pow. koneckim, należącym do woj. kieleckiego i okresowo łódzkiego). Spośród miejscowości należących obecnie do Naszej Gminy, do gminy Sworzyce (oprócz Malkowa) należały również wsie Niemojowice, Paszkowice, Soczówki i Wierzchowisko. W latach 1954-1972 Malków, Soczówki i Wierzchowisko włączono do gromady Grabków (w pow. koneckim). W wyniku reformy administracyjnej 1973 roku i utworzeniem gmin w obecnym kształcie, wszystkie wspomniane miejscowości zostały ostatecznie i miejmy nadzieję, że już na trwałe, przyłączone do Gminy Żarnów. Malków należy do parafii św. Anny w Bedlnie (dekanat żarnowski). Wieś istniała już w późnym średniowieczu, a jego istnienie zostało odnotowane w „Liber beneficiorum” arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Jana Łaskiego.W wydanym w 1880 roku „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, miejscowość Malków określono jako wieś włościańską, położoną 15 wiorst od Opoczna (1 wiorsta = 1067 m), zasiedloną przez 122 włościan, zamieszkujących w 20 domach. Teren wsi obejmował wówczas 290 mórg (1 morga = 0,56 ha). W Malkowie pod koniec XIX wieku istniała szkoła początkowa 1-klasowa ogólna. Obecnie Malków liczy 132 mieszkańców.

Radnym Rady Gminy w Żarnowie od wielu lat jest Mirosław Gierczak, mieszkaniec Malkowa, który w przeszłości był również sołtysem i członkiem Zarządu Gminy Żarnów (w czasach, gdy wójtem był Wiktor Macierzyński). Sołtysem wsi jest obecnie Ireneusz Głodowski, a w skład rady sołeckiej wchodzą Mirosław Gierczak, Mieczysław Trojanowski i Zygmunt Błachowicz. We wsi bardzo prężnie działa Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków, prowadzone przez Ewę Głodowską i Mariannę Trojanowską. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z władzami Naszej Gminy podczas organizacji uroczystości środowiskowych (np. Dni Żarnowa i uroczystości dożynkowe).

Inicjatywa wybudowania świetlicy w Malkowie została zgłoszona w 2011 roku, a pierwszy etap budowy obiektu w stanie surowym otwartym został przez gminę zrealizowany w 2012 roku. Przetarg na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków” wygrało Konsorcjum firm „BUDMAR” Marcina Stawiarskiego z Kawęczyna (gmina Masłowice, powiat radomszczański) oraz Firma Remontowo – Budowlana „DAW-BUD”, której właścicielem jest Daniel Wywiał z Rudnika Wielkiego (gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie). Do przetargu nieograniczonego stanęło kilka przedsiębiorstw, m.in. z Tomaszowa Mazowieckiego, Radomia, Twardej, Sulejowa, Opoczna i Kielc, jednak oferta wspomnianego konsorcjum okazała się najtańsza i najlepsza.

Cena wybranej oferty wyniosła 185 tys. zł. Firma podjęła się wykonania robót ziemnych, fundamentów, podłoża pod posadzki, ścian parteru, stropów, ścian poddasza i kominów, konstrukcji i pokrycia dachu blachodachówką oraz ścianek działowych. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku. Całkowity koszt inwestycji kosztował gminę ponad 212 tys. zł, z czego 185 tys. zapłacono wykonawcy, a pozostałą kwotę stanowił m.in. koszt zakupu działki, wykonania dokumentacji technicznej i prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Wspomniane koszty zostały całkowicie pokryte z budżetu gminy, a na budowę zaciągnięto kredyt. W Malkowie powstaje funkcjonalny obiekt z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy ogółem 228 m2 (w tym budynek – 145 m2), w skład którego wchodzić będą dwie pomieszczenia świetlicowe (75m2 i 25 m2), pomieszczenia magazynowe i gospodarcze (kuchnia), toaleta i wc dla niepełnosprawnych, korytarz, kotłownia oraz duży taras (o wymiarach 10 x 4,5 m) z odrębnym wejściem. Kubatura obiektu wynosi ok. 1190 m3. Szczególną uwagę zwraca duża sala o wymiarach 13,3 x 5,7 m, która będzie wizytówką obiektu. Dla budynku zaplanowano podjazd dla niepełnosprawnych. Nad obiektem i wejściem głównym do budynku zbudowano dachy dwuspadowe, a nad tarasem dach jednospadowy. Obiekt przypomina okazały dworek w stylu staropolskim z centralnie usytuowanym głównym wejściem. Wymiary budynku to 14,20 x 12,40 m (+ taras 4,5 x 10 m), a szerokość elewacji frontowej wynosi 18,70 m. Warto podkreślić, że Gmina Żarnów identyczny projekt realizuje w Niemojowicach.

Mieszkańcy Malkowa bardzo cieszą się z realizacji pierwszego etapu najważniejszego obiektu w tej wsi. Wierzą, że w 2013 roku oraz w latach następnych nastąpią kolejne etapy budowy świetlicy wiejskiej, na którą wszyscy mieszkańcy (a szczególnie członkowie lokalnego stowarzyszenia) z utęsknieniem czekają…